Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ (ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

«ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ»
(ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ)

Δημοσιεύθηκε –όχι ακόμα στο Εθνικό Τυπογραφείο– ο τελευταίος Ισολογισμός της εταιρείας διαχείρισης του Γηπέδου (και όχι πλέον Σταδίου αφού δεν έχει στίβο) Γ. Καραϊσκάκης. Ο εν λόγω Ισολογισμός καλύπτει το διάστημα από 01.07.2012 – 30.06.2013 και μαρτυρά και αυτός το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στο σύνολο του.              

Πρίν επιχειρήσω να σας παρουσιάσω τά βασικά οικονομικά μεγέθη της χρεοκοπημένης αυτής εταιρίας (τά οποία και αποδεικνύουν περίτρανα το οικονομικό της αδιέξοδο) οφείλω να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γηπέδων-σταδίων στη χώρα μας.

Τις προηγούμενες δεκαετίες –εξαιτίας του ημιεπαγγελματικού καθεστώτος στον αθλητισμό– το Κράτος ήταν ο μόνος κατασκευαστής-ιδιοκτήτης των σταδίων στη χώρα μας. Κατασκευάζονταν μέσω της Γ.Γ.Α. με χρήματα του Κρατικού Προϋπολογισμού και δίνονταν για χρήση στα Σωματεία και τους Αθλητικούς Συλλόγους. Αντίστοιχα όπως θυμούνται οι παλαιότεροι -και οφείλουν να μαθαίνουν οι νεότεροι- το Κράτος μεριμνούσε και για την -μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση-   αποκατάσταση των αθλητών μέσω διορισμών στο Δημόσιο, αλλά και της παροχής αδειών για Πρακτορεία Λαχείων και ΠΡΟΠΟ.

Σήμερα που τά έσοδα των ΠΑΕ υποτίθεται ότι έχουν εκτιναχθεί –ειδικά σε σχέση με το παρελθόν– η κατάσταση θα έπρεπε να είναι καλύτερη. Και όμως όχι. Βέβαια για να είμαστε τελείως αντικειμενικοί πρέπει να παραδεχτούμε ότι αντίστοιχα οικονομικά προβλήματα και μάλιστα μεγάλα με τη συντήρηση των γηπέδων τους έχουν οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό που διαφέρει στις περιπτώσεις αυτές είναι το νομικό καθεστώς ιδιοκτησίας τους, αφού ο νόμος δεν τις υποχρεώνει να υπάρχουν ξεχωριστές εταιρείες ιδιοκτησίας, μεταφέροντας έτσι το οικονομικό άνοιγμα της συντήρησης τους στο συνολικό άνοιγμα του συλλόγου.    

Σχετικά με το οικονομικό αδιέξοδο τής «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ», έχω –με βάση τον τελευταίο Ισολογισμό της– να παρατηρήσω τά παρακάτω:

 

Το σύνολο των αναπόσβεστων εγκαταστάσεων (γήπεδο, έπιπλα κ.λπ.) είναι

51.243.695,74

Έχει απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ύψους

3.313.790,85

Το Ταμείο της (πόσα χρήματα έχει στα χέρια της) είναι συνολικά

568.865,30

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της (κυρίως το Ομολογιακό Δάνειο) είναι

31.197.480,77

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της συνολικά είναι

13.047.196,53

Ο Τζίρος της ανήλθε σε

4.826.076,43

Οι Ζημιές της (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) ήταν

2.777.776,34

Χρεώθηκε για τόκους το ποσό των

2.213.979,79

 

Τά Ίδια Κεφάλαια της (που ο νόμος ορίζει ως ένα από τά κριτήρια για την αδειοδότηση) ήταν μεν άνω του 50% σε σχέση με το Μετοχικό Κεφάλαιο, αλλά αυτό είναι παντελώς άσχετο με τη βιωσιμότητα της εν λόγω εταιρείας.

Από τά παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο -και αυτό χωρίς χρηματοδότηση από την ιδιοκτησία δεν θ’ αργήσει να εκδηλωθεί- γιατί:

  1. Το Ταμείο της ακόμα και αν εισέπραττε την 1η Ιουλίου 2013 το σύνολο των απαιτήσεων της, δεν αρκεί για την αποπληρωμή ούτε του 30% των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της.
  2. Ο Τζίρος της βρίσκεται σε συνεχή πτώση.
  3. Όσα εξοικονόμησε από τη μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών τά ξόδεψε και ακόμη περισσότερα ως έξοδα λειτουργίας και διάθεσης (βλέπε Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων).

Τά νούμερα απλά δεν βγαίνουν. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν μπορούν να ωραιοποιηθούν και να εμφανιστούν με τέτοιο τρόπο που να δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον, ακόμη και αν βάλουν τά δυατά τους οι λακέδες του ιδιοκτήτη (βλέπε «δημοσιογράφους»).

Σε επόμενα σημειώματα θα μιλήσω τόσο για τις αιτίες όσο και θα καταθέσω προτάσεις σχετικές με το ζήτημα.

Ακολουθούν οι ορισμοί κάποιων οικονομικών όρων οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να είστε σε θέση να βγάζετε άκρη τώρα αλλά και στο μέλλον.

Απόσβεση: τά βιβλιά την ορίζουν ως τη μείωση της αξίας κατά τη διάρκεια της προσδόκιμης ζωής ενός παγίου, την οποία η επιχείρηση καταλογίζει στα έξοδα της. Περισσότερο νόημα όμως βγαίνει αν θεωρηθεί ως η υποχρεωτική παρακράτηση συγκεκριμένου ποσοστού επί των αποτελεσμάτων της εταιρείας, προκειμένου να εισπραχθεί το κεφάλαιο που δαπανήθηκε για την κατασκευή/αγορά του παγίου.

Ζημιές: έχουμε όταν τά εξοδα υπερβαίνουν τά έσοδα δηλαδήπόσο «μπήκαμε μέσα» σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανεξάρτητα αν έχουμε εισπράξει τις οφειλές των πελατών ή αν έχουμε πληρώσει τά χρέη της περιόδου αυτής.

Ίδια Κεφάλαια: είναι το άθροισμα (θετικό ή αρνητικό) του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου με τά συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) της επιχείρησης. Με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Α.Ε.», τά Ίδια Κεφάλαια πρέπει να είναι πάνω από 10% (άρθρο 48α) ή πάνω από 50% (άρθρο 47) για να μη θεωρηθεί ότι η επιχείρηση έχει πρόβλημα επιβίωσης. Το γεγονός ότι στην «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ» τά Ίδια Κεφάλαια είναι 10.657.306,90 €, τά οποία διαιρούμενα με το Μετοχικό Κεφάλαιο της (20.500.000,00 €) μας δίνουν ποσοστό 51,99%, δεν κάνει την εταιρεία περισσότερο βιώσιμη, αφού δεν μεγαλώνει το Ταμείο της -από το οποίο πληρώνει τά χρέη της- ή αντίστοιχα δεν μειώνει τις υποχρεώσεις της.

Κέρδη: το αντίθετο από τις Ζημιές. Στην περίπτωση των Κρατών θα μιλάγαμε για Πρωτογενές Πλεόνασμα.

Υποχρεώσεις: είναι μια άλλη λέξη (λιγότερο αιχμηρή) για τά χρέη.

Αυτά για τώρα…

 

3 Φλεβάρη 2014,
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 10144 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ (ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ)