Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023 (ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023
(ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ)

Στις 22 Μάρτη 2024 η ομάδα της Θεσσαλονίκης δημοσίευσε στο Γ.Ε.ΜΗ. τον Ισολογισμό της Χρήσης 2022-2023 (βλέπε εδώ). Τον Ισολογισμό αυτό αναλύουμε στους πίνακες που ακολουθούν. Από τους πίνακες προκύπτει μια ελαφρώς μεγαλύτερη χειροτέρευση των οικονομικών της Κ.Α.Ε. σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Σε σχέση με την Χρήση 2021-2022 η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή περιλαμβάνει πολύ λιγότερες παρατηρήσεις, οι οποίες είναι τυπικές για όλες τις Α.Ε. με αρνητικά «Ίδια Κεφάλαια».

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες με την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της Κ.Α.Ε. Ακολουθώντας τα σχετικά χρώματα μπορείτε να δείτε και τις σχετικές αναλύσεις των αντίστοιχων κονδυλίων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 186.428,06 586.153,03 -399.724,97
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00 3.960,00 -3.960,00
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 22.421,17 38.299,80 -15.878,63
ΣΥΝΟΛΑ 208.849,23 628.412,83 -419.563,60
       
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.129.450,00 2.129.450,00 0,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 4.638,88 4.638,88 0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 593.632,09 545.348,84 48.283,25
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 258.962,50 258.962,50 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ -7.645.691,66 -7.465.628,98 -180.062,68
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.523.159,38 2.543.490,10 -20.330,72
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 948.117,51 1.114.116,38 -165.998,87
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 843.803,20 1.014.667,69 -170.864,49
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 59.656,91 83.518,01 -23.861,10
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 709.112,06 644.480,96 64.631,10
ΣΥΝΟΛΑ 424.840,87 873.044,38 -448.203,51
       
       
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.890.718,34 1.820.355,21 70.363,13
ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -1.499.762,27 -1.382.778,91 -116.983,36
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -216.313,98 -198.080,84 -18.233,14
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -167.686,05 -153.551,76 -14.134,29
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -438.673,00 -911.497,71 472.824,71
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 255.690,65 688.628,70 -432.938,05
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -4.036,37 -8.983,14 4.946,77
ΣΥΝΟΛΑ -180.062,68 -145.908,45 -34.154,23
       
       
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.002.095,07 1.703.095,07 299.000,00
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 371.838,94 613.682,41 -241.843,47
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 37.987,50 -37.987,50
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 143.163,46 186.101,96 -42.938,50
ΣΥΝΟΛΑ 2.517.097,47 2.540.866,94 -23.769,47
       
       
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 682.712,64 757.777,17 -75.064,53
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.300,00 3.300,00 0,00
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 79.912,71 158.501,06 -78.588,35
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 41.560,46 41.560,46 0,00
ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 140.631,70 152.977,69 -12.345,99
ΣΥΝΟΛΑ 948.117,51 1.114.116,38 -165.998,87
       
       
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 188.904,04 66.377,41 122.526,63
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 131.253,98 203.371,63 -72.117,65
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.570.560,32 1.550.606,17 19.954,15
ΣΥΝΟΛΑ 1.890.718,34 1.820.355,21 70.363,13
       
       
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1.479,77 0,00 1.479,77
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 19.705,37 288.409,18 -268.703,81
ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΌ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ 11.314,71 17.509,93 -6.195,22
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Γ.Γ.Α. 218.297,75 0,00 218.297,75
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ COVID 19 0,00 113.962,50 -113.962,50
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 4.824,00 1.320,00 3.504,00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 69,05 267.427,09 -267.358,04
ΣΥΝΟΛΑ 255.690,65 688.628,70 -432.938,05
       
       
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 310.647,15 288.740,81 21.906,34
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 682.583,02 789.868,11 -107.285,09
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 149.434,89 94.648,99 54.785,90
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 57.030,04 9.817,35 47.212,69
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 277.233,68 176.943,56 100.290,12
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 22.833,49 22.760,09 73,40
ΣΥΝΟΛΑ 1.499.762,27 1.382.778,91 116.983,36
       
       
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 44.499,70 41.090,06 3.409,64
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 97.778,91 112.404,38 -14.625,47
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21.406,31 13.469,29 7.937,02
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 8.169,46 1.397,09 6.772,37
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 41.188,74 26.481,08 14.707,66
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.270,86 3.238,94 31,92
ΣΥΝΟΛΑ 216.313,98 198.080,84 18.233,14
       
       
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 34.496,06 31.852,91 2.643,15
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 75.797,36 87.135,59 -11.338,23
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 16.594,11 10.441,36 6.152,75
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 6.332,94 1.083,02 5.249,92
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 31.929,42 20.528,06 11.401,36
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.535,56 2.510,82 24,74
ΣΥΝΟΛΑ 167.685,45 153.551,76 14.133,69
       
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 34.910,46 60.823,95 -25.913,49
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 626,80 6.420,13 -5.793,33
ΦΟΡΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 2.878,55 5.920,21 -3.041,66
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-2014 333.113,49 635.332,32 -302.218,83
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 5.659,86 12.356,05 -6.696,19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 61.483,84 190.645,05 -129.161,21
ΣΥΝΟΛΑ 438.673,00 911.497,71 -472.824,71
       
       
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ 30/6/2023 30/6/2022 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 285.610,62 295.584,75 -9.974,13
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 56.032,16 57.549,63 -1.517,47
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 48.000,13 8.549,40 39.450,73
ΣΥΝΟΛΑ 389.642,91 361.683,78 27.959,13
       
       
ΜΕΣΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30/6/2023 30/6/2022  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 11 13  
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 17 16  
 
ΣΥΝΟΛΑ 28 29  
ΔΕΙΚΤΗΣ 2023 2022 2021 2020
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ./ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 0,08 0,26 0,29 0,21
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ./ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. 0,04 0,14 0,15 0,19

Ακόμη και αν όλα τα παραπάνω φαίνονται σε κάποιους ακαταλαβίστικα, υπάρχει μια παράμετρος που είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Κοιτάζοντας τον δεύτερο πίνακα (Λογαριασμοί Παθητικού) και συγκρίνοντας τις μεταβολές των Λογαριασμών «Υποχρεώσεων» παρατηρούμε ότι στη συγκεκριμένη Χρήση μπήκαν στο Ταμείο της Κ.Α.Ε. 48.283,25 Ευρώ προερχόμενα από «Καταθέσεις Μετόχων» που στο μέλλον θα πιστωθούν ως Α.Μ.Κ.

Η περαιτέρω επιδείνωση του Δείκτη Ρευστότητας της Κ.Α.Ε. ως προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις είναι ανάλογη της επιδείνωσης του αντίστοιχου δείκτη ως προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Ωστόσο, ελπιδοφόρο σημάδι είναι η μικρή μείωση κατά 316.424,08 Ευρώ των Συνολικών Υποχρεώσεων σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Όπως για κάθε εταιρεία στην ίδια (οικονομική) κατάσταση η λύση δεν μπορεί να έρθει μόνο από την περικοπή Εξόδων (που δεν έγινε) σε συνδυασμό με την αύξηση των Εσόδων (που αυτή, όμως, κατορθώθηκε). Πρέπει πολύ περισσότερο να εισρεύσει «ζεστό χρήμα» στο Ταμείο της Κ.Α.Ε. προκειμένου αυτή να πάρει μια βαθιά (οικονομική) ανάσα.

Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

 

16 Μάη 2024
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 82 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023 (ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ)