Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «5 ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2023 (Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «5 ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2023
(Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το απόλυτο συγκριτικό τέστ των βασικότερων μεγεθών από οικονομική άποψη για τις πέντε «μεγάλες» ομάδες του Ελληνικού μπάσκετ προκειμένου να βγάλετε τα σωστά συμπεράσματα για την οικονομική τους κατάσταση. Το συγκεκριμένο συγκριτικό τέστ θα το βρείτε μόνο εδώ, μιας και όλες οι αναλύσεις που ενδεχομένως βρείτε αφορούν είτε μια είτε το πολύ δύο Κ.Α.Ε. (σε σύγκριση) μόνο και μόνο για ν’ αποδειχθεί ποιός ιδοκτήτης χάνει περισσότερα λεφτά από τον άλλο. Η σύγκριση αφορά την Χρήση 2022-2023.

Για την επιμέρους παρουσίαση των Ισολογισμών και των οικονομικών μεγεθών καθεμιάς Κ.Α.Ε. σας παραπέμπουμε για την μεν Α.Ε.Κ. εδώ, για τον Άρη εδώ, για τον Γαύρο εδώ, για τον Π.Α.Ο. εδώ και τέλος για τον Π.Α.Ο.Κ. εδώ.

Η αναλυτική παρουσίαση που ακολουθεί ασχολείται μόνο με όσα οικονομικά μεγέθη έχουν όντως σημασία είτε μιλάμε για ειδικούς είτε όχι. Έτσι επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τα:

  • Έσοδα (Τζίρος).
  • Έξοδα.
  • Απαιτήσεις.
  • Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες – Συνολικές).
  • Χρηματοδότηση (Α.Μ.Κ. – Δάνεια).

Επιπλέον έτσι για να γίνεται κουβέντα παρατίθενται τα Ίδια Κεφάλαια και οι Ζημιές. Τα δύο αυτά μεγέθη δεν μας απασχολούν στην ουσία καθώς δεν είναι συγκρίσιμα αφού οι ομάδες δεν έχουν πρόσβαση στον ίδιο τύπο εσόδων (π.χ. άλλα τα έσοδα του CHAMPIONS LEAGUE και άλλα της Ευρωλίγκα). Ωστόσο η εξέλιξη τόσο των Ιδίων Κεφαλαίων όσο και των Ζημιών είναι ενδεικτική του υφεσιακού κύκλου στον οποίο έχει εισέλθει και συνεχίζει να κινείται το Επαγγελματικό μας Μπάσκετ, ειδικά μετά την εκδήλωση της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης.

Προκειμένου να υπάρχει μια βάση σύγκρισης οι Απαιτήσεις, οι Υποχρεώσεις και η Χρηματοδότηση παρουσιάζονται τόσο σ’ απόλυτα μεγέθη (αριθμούς) όσο και ως ποσοστά επί των Εσόδων. Τέλος τόσο στα Έσοδα όσο και στα Έξοδα περιλαμβάνονται όλα εκτός των Χρηματοοικονομικών (έσοδα και έξοδα τραπεζών).

Υπενθυμίζουμε ότι από τις παραπάνω Κ.Α.Ε. μόνον ο Γαύρος και ο Π.Α.Ο. δεν έχουν «μηδενίσει» τα Χρέη τους, καθώς ο Άρης επανασυστάθηκε το 2003, ο Π.Α.Ο.Κ. το 2004 και η Α.Ε.Κ. το 2014.

Πρώτος παρατίθεται ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται πληροφορικά: τα Ίδια Κεφάλαια, οι Ζημιές, τα Έσοδα και τα Έξοδα.

ΟΜΑΔΑ ΙΔ.ΚΕΦ. ΖΗΜΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Α.Ε.Κ. -6.134.274,02 1.270.440,44 1.805.751,81 3.076.192,25
ΑΡΗΣ -3.095.696,52 429.172,63 1.490.711,18 1.061.538,55
ΓΑΥΡΟΣ -496.827,18 6.038.282,58 15.163.456,99 21.201.739,57
Π.Α.Ο. -3.875.017,37 166.607,75 15.016.865,49 14.850.257,74
Π.Α.Ο.Κ. -4.659.008,19 180.062,68 2.146.408,99 2.326.471,67

Ακολουθεί αυτός στον οποίο εκφράζονται οι Απαιτήσεις ως ποσοστό των Εσόδων (Τζίρου). Υπενθυμίζω ότι τα ποσά που αναφέρονται στους Ισολογισμούς είναι τ’ ανείσπρακτα υπόλοιπα. Συνεπώς μεγάλα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό ή κακό, αφού για να βγάλουμε τελικό συμπέρασμα πρέπει να γνωρίζουμε την ωρίμανση των υπολοίπων (aging για τους Ελληνάρες) κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ %
Α.Ε.Κ. 1.805.751,81 132.120,96 7,23%
ΑΡΗΣ 1.490.711,18 2.590.456,04 173,77%
ΓΑΥΡΟΣ 15.163.456,99 2.828.146,53 18,65%
Π.Α.Ο. 15.016.865,49 9.327.212,99 62,11%
Π.Α.Ο.Κ. 2.146.408,99 332.757,23 15,50%

Οι δύο επόμενοι πίνακες εμφανίζουν ο μεν πρώτος τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων) ο δε δεύτερος τις Συνολικές Υποχρεώσεις ως ποσοστό επί του Τζίρου. Τα ευρήματα των δύο αυτών πινάκων (καθώς και του τελευταίου) θα σχολιαστούν μαζί στο τέλος λαμβάνοντας την μορφή ενός γενικού (συνολικού) συμπεράσματος.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 1.805.751,81 4.136.554,02 229,08%
ΑΡΗΣ 1.490.711,18 5.410.980,86 362,98%
ΓΑΥΡΟΣ 15.163.456,99 7.024.758,88 46,33%
Π.Α.Ο. 15.016.865,49 15.862.880,25 105,63%
Π.Α.Ο.Κ. 2.146.408,99 2.560.689,68 119,30%
       
       
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 1.805.751,81 7.988.525,48 427,44%
ΑΡΗΣ 1.490.711,18 5.929.315,87 397,75%
ΓΑΥΡΟΣ 15.163.456,99 7.329.058,88 48,33%
Π.Α.Ο. 15.016.865,49 36.855.196,34 245,43%
Π.Α.Ο.Κ. 2.146.408,99 5.083.849,06 236,85%

Τέλος παρατίθεται ο πίνακας της Χρηματοδότησης στον οποίο εμφανίζονται τόσο χωριστά τα λεφτά που προέρχονται από Α.Μ.Κ. και Δάνεια όσο και συνολικά, ενώ εκφράζονται ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων).

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ Α.Μ.Κ. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝ. ΧΡΗΜ. %
Α.Ε.Κ. 1.805.751,81 1.638.000,00 253.225,10 1.891.225,10 95,48%
ΑΡΗΣ 1.490.711,18 0,00 0,00 0,00 0,00%
ΓΑΥΡΟΣ 15.163.456,99 6.841.243,96 0,00 6.841.243,96 221,65%
Π.Α.Ο. 15.016.865,49 0,00 0,00 0,00 0,00%
Π.Α.Ο.Κ. 2.146.408,99 48.283,25 0,00 48.283,25 4.445,45%

Συμπέρασμα.

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει αβίαστα η δύσκολη ως αδιέξοδη κατά περίπτωση οικονομική κατάσταση όλων των «μεγάλων». η οποία αποδεικνύεται επιπλέον και από την ανάγκη χρηματοδότησης τους με Α.Μ.Κ. στην Χρήση 2022-2023. Ωστόσο, μόνον η Α.Ε.Κ. και ο Γαύρος χρειάστηκαν μεγάλες Α.Μ.Κ. Άρης και Π.Α.Ο. δεν χρειάστηκαν χρηματοδότηση, ενώ αυτή του Π.Α.Ο.Κ. είναι τόσο μικρή που πρακτικά δεν υφίσταται.

Για να μην μπερδεύεστε όσο το Συνολικό Χρέος (Υποχρεώσεις) πλησιάζει (δεν το συζητάμε καν αν το υπερβαίνει) το ποσοστό 100% τόσο μεγαλύτερο «μνημόνιο» πρέπει να εφαρμόσει η ομάδα-εταιρεία (Κ.Α.Ε.) αν θέλει μακροπρόθεσμα να βγάζει την σεζόν χωρίς δανεικά και χρηματοδότηση του ιδιοκτήτη της. Όσον αφορά τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Άρης με 363%, ακολουθούμενος από την Α.Ε.Κ. η οποία χρωστά σχεδόν το 229% του Τζίρου της. Τρίτος ο Π.Α.Ο.Κ. ο οποίος χρωστά σχεδόν το 119% του Τζίρου του, τον ο Π.Α.Ο. με κάτι παραπάνω από το 106% του Τζίρου του και τον Γαύρο με μόλις το 46% του Τζίρου του.

Στις Συνολικές Υποχρεώσεις την πρώτη θέση παίρνει η Α.Ε.Κ. Ακολουθούν Άρης, Π.Α.Ο., Π.Α.Ο.Κ. και ο Γαύρος.

Τέλος για να βγεί η περίοδος 2022-2023 χρειάστηκε η Ιδιοκτησία της Α.Ε.Κ. να βάλει στο Ταμείο της εταιρείας ως Α.Μ.Κ. και Δάνεια το 105% του Τζίρου της, όταν ως ποσοστό οι Αγγελόπουλοι έβαλαν σχεδόν το 45%. Η χρηματοδότηση τέλος στον Π.Α.Ο.Κ. ήταν στο 2% του Τζίρου, ενώ Άρης και Π.Α.Ο. δεν χρειάστηκαν χρηματοδότηση.

Από τα παραπάνω πιστεύω ότι είναι προφανές πως:

  • Σε καλύτερη θέση από τους πέντε «μεγάλους» είναι από την άποψη του ποσοστού των Συνολικών Χρεών ως προς τον Τζίρο ο Γαύρος. Από την άποψη των απόλυτων ποσών την καλύτερη επίδοση έχει μεν ο Π.Α.Ο.Κ., αλλά ο Γαύρος εξ’ αιτίας της σημαντικότατης οικονομικής αιμορραγίας των ιδιοκτητών του και του πολύ μεγαλύτερου Τζίρου του είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.
  • Δεύτερος στην κατάταξη είναι ο Π.Α.Ο.Κ. του οποίου η κατάσταση βελτιώθηκε μεν στη Χρήση 2022-2023, αλλά έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του.
  • Τρίτος στην κατάταξη σε απόλυτα ποσά είναι ο Άρης ο οποίος όμως αύξησε τα Συνολικά Χρέη του.
  • Τέταρτη στην κατάταξη είναι η Α.Ε.Κ. η οποία αύξησε μεν οριακά κατά 288 χιλ. τα συνολικά Χρέη της, από την άλλη όμως άλλαξε τη σύνθεση τους αφού το 48,22% αυτών είναι «Μακροπρόθεσμα» (δηλαδή ρυθμισμένα σε δόσεις).
  • Τελευταίος στην κατάταξη είναι ο Π.Α.Ο. ο οποίος για την Χρήση 2022-2023 έχει σε απόλυτα ποσά τα μεγαλύτερα Συνολικά Χρέη. Από άποψη ποσοστού είναι στη 2η θέση πίσω από τον Άρη. Ωστόσο, εξαιτίας του πολύ μεγαλύτερου Τζίρου του σε σχέση με τους δύο «Δικεφάλους» δεν αντιμετωπίζει στην πράξη την ίδια οικονομική ασφυξία.

Αυτή είναι η συγκριτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών των πέντε «μεγάλων» του Ελληνικού Μπάσκετ για την περίοδο 2022-2023. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα ίσχυαν για την περίοδο που αφορούσαν οι Ισολογισμοί, γιατί σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει αρκετά.

Για την περσυνή σύγκριση πατήστε εδώ.

 

29 Ιούνη 2024
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 63 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «5 ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2023 (Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)