Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 (ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΟΡΙΑ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016
(ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΟΡΙΑ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ)

Οι «πουθενάδες» σας παρουσιάζουν σήμερα τον Ισολογισμό της Π.Α.Ε. του Λιμανιού για την περίοδο 2015-2016 όπως αυτός ανέβηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (βλέπε εδώ). Η παρουσίαση του Ισολογισμού θα γίνει με τον ίδιο όπως και πέρισυ τρόπο με μοναδική διαφορά ότι φέτος στο τέλος της παρουσίασης ακολουθούν κάποιοι πληροφοριακοί πίνακες κονδυλίων τα οποία αξίζει να δεί κανείς. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα μεγέθη του Ισολογισμού είναι ότι το οικονομικό αδιέξοδο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου ακόμη και για τους διορισμένους Πρωταθλητές όχι μόνο συνεχίζει να υφίσταται, αλλά εντείνεται κιόλας. Καλό θα ήταν όμως εκτός από το γενικό συμπέρασμα να διαβάσετε και όσα ακολουθούν.

 • Η εταιρεία (Π.Α.Ε.) αποτελεί όμιλο με την ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.
 • Την περίοδο Ιούλη 2015 - Ιούνη 2016 η Π.Α.Ε. παρουσίασε Ζημιά 8.740.327 Ευρώ, ενώ ο όμιλος (Π.Α.Ε. & ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.) συνολική Ζημιά 8.603.054 Ευρώ την οποία κάλυψε ο Μαρινάκης. Από το ποσό αυτό  2.238.583 Ευρώ και σ’ επίπεδο ομίλου 2.368.786 Ευρώ έχουν καταλογιστεί ως Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος. Μέσω του συγκεκριμένου κονδυλίου λογιστικοποιούνται οι διαφορές εισοδήματος οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας των διαφορών μεταξύ της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας (Ελληνικά Λογιστκά Πρότυπα) και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τα οποία συντάσσει η Π.Α.Ε. του λιμανιού τον Ισολογισμό της. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν επειδή επειδή τα Πάγια (μεταξύ των οποίων και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών) αποτιμούνται λογιστικά με διαφορετικό τρόπο.

Η Π.Α.Ε. είχε σε σχέση με την περίοδο 2014-2015 μειωμένα έσοδα σχεδόν 6,8 εκ. (72,9 από 79,7 εκ.) την ίδια στιγμή που τα έξοδα της μειώθηκαν ελάχιστα κατά 0,8 εκ. (79,8 από 80,6 εκ.). Έτσι για την περίοδο 2015-2016 η Π.Α.Ε. εμφάνισε όπως και πέρισυ Ζημιές.       

 

Π.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Σε σχέση με πέρισυ τα μεγέθη του Ενεργητικού παρουσιάζουν την παρακάτω εξέλιξη:

 • «Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 1.823.574 Ευρώ από 1.528.991 Ευρώ το 2015. Στο κονδύλι αυτό το οποίο περιλαμβάνει πάγια όπως μεταξύ άλλων κτίρια και εγκαταστάσεις υπάρχει αύξηση 294.583 Ευρώ.  
 • «Αξίες μετεγγραφής ποδοσφαιριστών (καθαρές)» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 21.430.526 Ευρώ από 16.909.101 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι αυτό παρουσίασε αύξηση κατά 4.521.425 Ευρώ.
 • «Συμμετοχές σε θυγατρικές» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 7.179.979 Ευρώ. Το κονδύλι αυτό το οποίο και προφανώς περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Π.Α.Ε. στη «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε» (στην οποία κατέχει το 83,58% του Μ.Κ.) παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2014 όταν και πρωτοεμφανίστηκε στον Ισολογισμό.
 • «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 6.072.482 Ευρώ από 18.031.178 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι παρουσίασε μείωση κατά 11.958.696 Ευρώ.
 • «Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 28.206.138 Ευρώ από 19.568.169 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι αυτό παρουσιάζει αύξηση 8.637.969 Ευρώ.
 • «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 2.149.630 από 2.956.580 το 2015. Παρουσιάζει μείωση κατά 806.950 Ευρώ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ.

 • «Μετοχικό Κεφάλαιο» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 58.430.000 το οποίο αυξήθηκε κατά 4 εκ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (54.430.000).
 • «Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης» τα οποία στις 30 Ιούνη 2016 ήταν -46.682.677 Ευρώ από -33.942.350 Ευρώ το 2015. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα συσσωρευμένα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι Ζημιές. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 κατά 12.740.327 Ευρώ.
 • «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 11.747.323 Ευρώ από 20.487.650 Ευρώ το 2015. Στο σύνολο αυτό συμψηφίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Το κονδύλι αυτό μειώθηκε κατά 8.740.327 Ευρώ.
 • «Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 6.215.598 Ευρώ από 3.701.071 Ευρώ το 2015. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2.514.527 Ευρώ.
 • «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 48.899.408 Ευρώ από 41.985.277 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 κατά 6.914.131 Ευρώ.
 • «Σύνολο Υποχρεώσεων» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 55.115.006 Ευρώ από 45.866.348 Ευρώ το 2015 αυξημένες κατά 9.248.658 Ευρώ.

Ταμειακές Ροές.

Οι «Ταμειακές Ροές» όχι μόνο μετρούν το ποσό των χρημάτων που περνά από το Ταμείο της εταιρείας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, αλλά και το κατατάσσουν ανά κατηγορία δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πολύπλευρη πληροφόρηση στο κοινό και τους επενδυτές οι οποίοι έτσι είναι σε θέση να την αξιολογήσουν καλύτερα (αποτελεσματικότερα) και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Π.Α.Ε. προκύπτει ότι:

 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες» εμφάνισαν στις 30 Ιούνη 2016 πλεόνασμα 17.881 Ευρώ από έλλειμμα 13.217.298 Ευρώ το 2015. Η θετική διαφορά είναι της τάξης των 13.235.179 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες» στις 30 Ιούνη 2016 εμφάνισαν έλλειμμα 6.124.132 Ευρώ από πλεόνασμα 8.945.049 Ευρώ το 2015. Στην κατηγορία αυτή συμψηφίζονται οι εισπράξεις από πώληση παικτών μ’ αυτές για την απόκτηση παικτών. Το κονδύλι μειώθηκε κατά 15.169.181 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 5.300.000 Ευρώ από 4.859.255 Ευρώ το 2015. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα εισπραχθέντα κεφάλαια από Α.Μ.Κ. καθώς και από Δάνεια μείον τις πληρωμές τους. Το κονδύλι αυξήθηκε κατά 440.745 Ευρώ.
 • «Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών» στο οποίο συμψηφίζονται τα τρία παραπάνω ποσά δίνοντας μας για τις 30 Ιούνη 2015 έλλειμμα 806.950 Ευρώ έναντι πλεονάσματος 587.006 το 2015. Η μείωση κατά 1.393.956 αποτελεί την μείωση του Ταμείου («Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα»).
 • Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι 0,62 από 0,54 το 2015. Θα έπρεπε να είναι πάνω από 1, ενώ για να μην υπάρχει πρόβλημα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2. Αν τώρα εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο στο σύνολο των Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε το πηλίκο πέφτει στο 0,55 από 0,49 το 2015.

Εκτός όμως από τ’ αποτελέσματα της Π.Α.Ε. υπάρχουν και τ’ αποτελέσματα του ομίλου (τον οποίο σχηματίζουν η Π.Α.Ε. και η «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.») τα οποία θα δούμε ευθύς αμέσως.

 

ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε. & «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.»).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

 • «Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 13.914.900 Ευρώ από 12.924.716 Ευρώ το 2015. Στον Ενοποιημένο Ισολογισμό περιλαμβάνονται και τα πάγια της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» η οποία είναι ιδιοκτήτρια του προπονητηρίου του Ρέντη. Γι’ αυτό και από το 1.528.991 Ευρώ της Π.Α.Ε. το σχετικό κονδύλι εκτοξεύεται στα 13.914.900 (+12.385.009) Ευρώ. Το κονδύλι αυτό αυξήθηκε κατά 990.184 Ευρώ.  
 • «Αξίες μετεγγραφής ποδοσφαιριστών (καθαρές)». Το κονδύλι αυτό παραμένει αμετάβλητο σε επίπεδο ομίλου.
 • «Συμμετοχές σε θυγατρικές». Ο όμιλος δεν έχει συμμετοχές σε θυγατρικές.
 • «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 6.402.961 Ευρώ από 18.073.129 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι παρουσίασε μείωση κατά 11.670.168 Ευρώ.
 • «Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 27.092.017 Ευρώ από 19.775.191 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι αυτό παρουσιάζει μείωση κατά 7.316.826 Ευρώ.
 • «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 2.203.362 από 3.036.667 το 2015. Παρουσιάζει μείωση κατά 833.305 Ευρώ.   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ.

 • «Μετοχικό Κεφάλαιο» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 58.430.000 το οποίο αυξήθηκε κατά 4 εκ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (54.430.000).
 • «Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης» τα οποία στις 30 Ιούνη 2016 ήταν -46.682.677 Ευρώ από -33.942.350 Ευρώ το 2015. Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα συσσωρευμένα αποτελέσματα της εταιρείας τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι Ζημιές. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 κατά 12.740.327 Ευρώ.
 • «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 11.865.020 Ευρώ από 20.490.614 Ευρώ το 2015. Στο σύνολο αυτό συμψηφίζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Το κονδύλι αυτό μειώθηκε κατά 8.625.594 Ευρώ.
 • «Μη ελέγχουσες συμμετοχές» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 1.364.967 Ευρώ από 1.342.426 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι αυτό αφορά αποκλειστικά την συμμετοχή στο Μ.Κ. της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» ατόμων που δεν έχουν σχέση με τον όμιλο. Το κονδύλι αυτό αυξήθηκε κατά 22.541 Ευρώ.
 • «Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 6.867.413 Ευρώ από 4.233.397 Ευρώ το 2015. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις  αυξήθηκαν κατά 2.634.016 Ευρώ.
 • «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 50.946.367 Ευρώ από 44.652.366 Ευρώ το 2015. Το κονδύλι αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 κατά 6.294.001 Ευρώ.
 • «Σύνολο Υποχρεώσεων» ήταν στις 30 Ιούνη 2016 57.813.779 Ευρώ από 48.885.763 Ευρώ το 2015 αυξημένες κατά 8.928.016 Ευρώ.

Ταμειακές Ροές.

 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες» εμφάνισαν στις 30 Ιούνη 2016 πλεόνασμα 1.421.619 Ευρώ από έλλειμμα 12.295.870 Ευρώ το 2015. Η θετική διαφορά είναι της τάξης των 13.717.419 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες» στις 30 Ιούνη 2016 εμφάνισαν έλλειμμα 7.554.923 Ευρώ από 8.001.448 Ευρώ το 2015. Στην κατηγορία αυτή συμψηφίζονται οι εισπράξεις από πώληση παικτών μ’ αυτές για την απόκτηση παικτών. Το κονδύλι μειώθηκε κατά 15.556.371 Ευρώ.
 • «Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες». Το κονδύλι αυτό στις 30 Ιούνη 2016 σ’ επίπεδο ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο στα 5.300.000 Ευρώ από 4.859.255 το 2015. Το κονδύλι αυξήθηκε κατά 440.745 Ευρώ.
 • «Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών» στο οποίο συμψηφίζονται τα τρία παραπάνω ποσά δίνοντας μας για τις 30 Ιούνη 2016 έλλειμμα 833.305 Ευρώ έναντι πλεονάσματος 564.833 Ευρώ το 2015. Το έλλειμμα του 1.398.138 αποτελεί την ισόποση μείωση του Ταμείου («Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα»).
 • Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι 0,58 από 0,51 το 2015. Θα έπρεπε να είναι πάνω από 1, ενώ για να μην υπάρχει πρόβλημα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2. Αν τώρα εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο στο σύνολο των Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε το πηλίκο πέφτει στο 0,51 από 0,47 το 2015.

Εκτός όμως των παραπάνω ενδιαφέρον έχει η ανάλυση ανά πηγή προέλευσης των Εσόδων. Σύμφωνα μ’ αυτή τα Έσοδα προήλθαν από:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 6.387.525,83 8.049.974,83 -1.662.449,00
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 10.754.916,79 6.874.270,88 3.880.645,91
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.441.873,59 6.087.244,88 354.628,71
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 918.619,64 1.109.862,96 -191.243,32
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ UEFA 34.003.783,00 26.884.739,00 7.119.044,00
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 499.932,89 808.087,79 -308.154,90
ΣΥΝΟΛΑ 59.006.651,74 49.814.180,34 9.192.468,40

Δεν παρέχεται (προφανώς σκόπιμα) περαιτέρω ανάλυση των εσόδων και έτσι δεν γνωρίζουμε τι αντιστοιχεί στα «εμπορικά δικαιώματα» και πως αναλύονται τα έσοδα εισιτηρίων σε απλά και διαρκείας.

Για το κλείσιμο άφησα την μετοχική σύνθεση του Γαύρου:

ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ %
ABISSO HOLDINGS LTD 104.252.500 71,37
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 22.047.132 15,09
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 14.607.533 10,00
ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ 5.167.835 3,54
ΣΥΝΟΛΟ 146.075.000 100,00

Το ποσοστό που κατέχει ο Μαρινάκης μέσω της of shore εταιρείας του με την ταιριαστή επωνυμία ABISSO HOLDINGS LTD αυξήθηκε περαιτέρω την Χρήση 2015-2016 σε βάρος των ποσοστών των μικρομετόχων και του Σωκράτη Κόκκαλη.

Ένα «θέμα έμφασης» που λένε και οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι το γεγονός πως η Χρήση 2015-2016 «βγήκε» εξαιτίας του δανείου ύψους 6.300.000 Ευρώ. Από το δάνειο αυτό μπήκαν καθαρά 5.300.000 αφού 1 εκ. παρακρατήθηκε ως πληρωμή των προηγούμενων δανείων. Τα 6.300.000 του δανεισμού προέρχονται κατά 2,8 από δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς με εγγύηση «ανοικτών» απαιτήσεων και ημερομηνία εξόφλησης την 21η Αυγούστου 2017 (δηλαδή στην χρήση 2017-2018). Το δάνειο της Πειραιώς έχει κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor+5,3%. Δεδομένου ότι το Euribor είναι αρνητικό κατά σχεδόν 0,3% η Π.Α.Ε. πληρώνει 5% καθαρό επιτόκιο.   

Τα υπόλοιπα 3,5 εκ. τα έχει δανειστεί με σταθερό επιτόκιο 2% από την μεγαλομέτοχο της ABISSO HOLDINGS LTD (δηλαδή τον Μαρινάκη). Η σύμβαση δανεισμού προβλέπει ποσό μέχρι 5 εκ. Η εξόφληση του δανείου αναμένεται για τις 30 Σεπτέμβρη 2017 (δηλαδή στην χρήση 2017-2018).

Το ποσοστό του Δανεισμού προς τα Ίδια Κεφάλαια είναι για την Χρήση 2015-2016 στο 45,77% από 4,58% το 2014-2015. Δεν παρέχεται πληροφόρηση για τον Καθαρό Δανεισμό και έτσι τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα μ’ αυτά της Α.Ε.Κ.

Το ποσό των 4 εκ. κατά το οποίο αυξήθηκε το Μ.Κ. αποτελεί μερική κάλυψη της Α.Μ.Κ. που αποφάσισε η Γ.Σ. της 8ης Ιούνη 2015 για ποσό 10.000.000.

Τέλος ενδιαφέρον έχουν τα ποσά τόσο μεταξύ του ερασιτέχνη και της Π.Α.Ε. όσο και μεταξύ του ερασιτέχνη και του Ομίλου.

Ο ερασιτέχνης χρωστά στον Όμιλο 2.777.523,77 Ευρώ Από αυτά τα 449.883,77 Ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμη υποχρέωση του (απαίτηση του Ομίλου) και τα υπόλοιπα 2.327.640 μακροπρόθεσμη. Αντίστοιχα το συνολικό ποσό στην Χρήση 2014-2015 ήταν 3.369.039,60 (2.039.112 & 1.329.927,60 αντίστοιχα).

Επίσης η Π.Α.Ε. πούλησε αγαθά και υπηρεσίες στον ερασιτέχνη ύψους 1.713.919,21 Ευρώ (466.174,79 το 2015), ενώ σ’ επίπεδο Ομίλου το ποσό ήταν 2.838.444,41 Ευρώ (1.524.700,02 το 2015).    

Ακολουθούν μια σειρά πληροφοριακοί πίνακες για την πληρέστερη ενημέρωση σας.

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν ο μεν πρώτος την ανάλυση των Λειτουργικών Εξόδων τα οποία συμψηφιζόμενα με τα Έσοδα προσδιορίζουν τα τελικά αποτελέσματα. Ο δε δεύτερος την περαιτέρω ανάλυση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων. Και στις δύο περιπτώσεις τα νούμερα δίνονται σε σύγκριση με την περσυνή χρήση.

Λειτουργικά Έξοδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 28.742.068,54 29.634.035,81 -891.967,27
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 8.633.927,33 9.827.472,70 -1.193.545,37
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 321.015,34 277.401,72 43.613,62
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 10.316.668,27 11.063.032,72 -746.364,45
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.836.341,95 22.537.559,59 3.298.782,36
ΣΥΝΟΛΑ 73.850.021,43 73.339.502,54 510.518,89

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΩΝ 2.345.940,75 2.262.922,02 83.018,73
ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 3.930.767,65 4.238.001,31 -307.233,66
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.798.468,97 4.863.121,72 935.347,25
ΕΚΤΑΚΤΑ 345.721,36 168.400,00 177.321,36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.160.603,24 2.930.473,87 -769.870,63
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 11.254.839,98 8.074.640,68 3.180.199,30
ΣΥΝΟΛΑ
25.836.341,95 22.537.559,60 3.298.782,35

Οι επόμενοι τρείς πίνακες αφορούν ο μεν πρώτος τις Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις ο δε δεύτερος τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και ο τρίτος την ανάλυση των Λοιπών Υποχρεώσεων.

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 3.775.478,12 0,00 3.775.478,12
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 601.110,00 390.449,00 210.661,00
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 300.000,00 1.479.516,45 -1.179.516,45
ΕΦΟΡΙΑ/ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 48.023,37 240.119,37 -192.096,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 100.000,00 -100.000,00
ΛΟΙΠΕΣ 1.490.986,54 1.490.986,54 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 6.215.598,03 3.701.071,36 2.514.526,67

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 2.280.038,99 1.000.000,00 1.280.038,99
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 10.981.542,48 8.361.717,52 2.619.824,96
ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 0,00 253,94 -253,94
ΕΦΟΡΙΑ/ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5.825.769,45 4.440.207,41 1.385.562,04
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ/ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 3.889.129,64 2.950.335,84 938.793,80
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΥΠΑΛ./ΠΟΔΟΣΦ. 6.050.094,20 6.674.916,12 -624.821,92
ΛΟΙΠΕΣ 19.872.833,38 18.557.846,50 1.314.986,88
ΣΥΝΟΛΑ 48.899.408,14 41.985.277,33 6.914.130,81

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 12.541.462,85 11.351.941,58 1.189.521,27
ΛΟΙΠΕΣ 538.902,17 3.297.091,96 -2.758.189,79
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.940.049,06 3.878.812,96 1.061.236,10
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.852.419,30 30.000,00 1.822.419,30
ΣΥΝΟΛΑ 19.872.833,38 18.557.846,50 1.314.986,88

Οι επόμενοι δύο πίνακες αφορούν ανάλυση των Λειτουργικών Εξόδων ο μεν πρώτος σχετικά με τις Δαπάνες τις σχετικές με τους ποδοσφαιριστές, ο δε δεύτερος σχετικά με τις Δαπάνες για τους εργαζόμενους.

Δαπάνες σχετικές με τους ποδοσφαιριστές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 22.910.778,62 20.997.881,52 1.912.897,10
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 113.409,70 111.524,20 1.885,50
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 5.717.880,22 8.524.630,09 -2.806.749,87
ΣΥΝΟΛΑ 28.742.068,54 29.634.035,81 -891.967,27

Δαπάνες για τους εργαζόμενους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 7.459.767,46 8.824.748,99 -1.364.981,53
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.067.856,87 975.287,71 92.569,16
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 106.303,00 27.436,00 78.867,00
ΣΥΝΟΛΑ 8.633.927,33 9.827.472,70 -1.193.545,37

Οι επόμενοι δύο πίνακες αφορούν ανάλυση των Απαιτήσεων. Ο μεν πρώτος σχετικά με τις Εμπορικές Απαιτήσεις, ο δε δεύτερος σχετικά με τις Απαιτήσεις από μεταγγραφές ποδοσφαιριστών.

Εμπορικές Απαιτήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 5.074.168,36 3.339.543,94 1.734.624,42
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΧΡΕΩΣΤΕΣ 10.493.729,22 9.469.681,03 1.024.048,19
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -4.103.358,59 -3.945.324,58 -158.034,01
ΣΥΝΟΛΑ 11.464.538,99 8.863.900,39 2.600.638,60

 Απαιτήσεις από μεταγγραφές ποδοσφαιριστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 14.574.616,41 10.282.443,41 4.292.173,00
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -68.366,41 -1.669.675,42 1.601.309,01
ΣΥΝΟΛΑ 14.506.250,00 8.612.767,99 5.893.482,01

Ο τελευταίος πίνακας αφορά την ανάλυση της Αξίας των Συμβολαίων των Ποδοσφαιριστών όπως είναι αυτά καταχωρημένα στα Λογιστικά Βιβλία της Π.Α.Ε.

 Αξίας των Συμβολαίων των Ποδοσφαιριστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 25.303.500,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014-2015 -8.394.398,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014-2015 16.909.101,43
ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015-2016 19.488.304,42
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -12.822.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 23.574.905,85
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2015-2016 -10.316.668,23
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015-2016 8.172.288,50
ΣΥΝΟΛΟ 21.430.526,12

 

Συμπέρασμα.

Η συνεισφορά της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσης 2015-2016 είναι θετική για τον όμιλο. Εξαιτίας της αυξήθηκαν τα έσοδα σε 74,2 εκ. από 72,9 εκ. της Π.Α.Ε. (+1,3 εκ.). Αυξήθηκαν επίσης και τα έξοδα σε 80,9 εκ από 79,8 εκ. της Π.Α.Ε. (+1,1 εκ.). Βλέπουμε λοιπόν πως η «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» είχε για την χρήση 2015-2016 Κέρδη (137.273) τα οποία μείωσαν την Ζημιά σε επίπεδο ομίλου από 8.740.327 Ευρώ σε 8.603.054 Ευρώ όπως σημειώσαμε και στην εισαγωγή μας.

Όπως σημείωνα και στην εισαγωγή τα οικονομικά ζόρια για την Π.Α.Ε. του λιμανιού μεγαλώνουν συνεχώς, αφήνοντας στον Ιδιοκτήτη της δύο επιλογές. Είτε την εφαρμογή ενός «Μνημονίου» (όπως υποτίθεται ότι κάνει ο Π.Α.Ο.), είτε βάζοντας ο Μαρινάκης λεφτά στο Ταμείο της Π.Α.Ε. προκειμένου αυτή να μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας ότι οι μέτοχοι/ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας της οποίας έχουν μετοχές (δηλαδή δεν υποχρεούνται να τα καλύψουν).

 

18 Γενάρη 2016
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 5657 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 (ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΟΡΙΑ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ)