Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Γ.Σ. (ΠΩΣ «ΚΟΛΛΑΕΙ» ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Γ.Σ.
(ΠΩΣ «ΚΟΛΛΑΕΙ» ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

Σε κάθε Απολογιστική Τακτική Γ.Σ. έχουμε -εδώ και χρόνια- την ίδια πάντα ιστορία. Μας/σας παρουσιάζεται ένας «Διοικητικός Απολογισμός» ο οποίος στην ουσία είναι η περίληψη της πορείας κάθε τμήματος. Επίσης μας παρουσιάζεται ένας Ταμειακός Απολογισμός και εσχάτως (από την προηγούμενη) και Ισολογισμός. Τα δύο τελευταία υποτίθεται ότι τα εγκρίνει η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου. Στον πολύ κόσμο μπορεί η αποστολή της Εξελεγκτικής Επιτροπής να φαίνεται εύκολη ή ακόμη και άνευ ουσιαστικής σημασίας. Ωστόσο...

Είναι βασικό αξίωμα της Ελεγκτικής (ανεξαρτήτως βαθμού και τύπου ελέγχου) ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής.

Έτσι στα πλαίσια του Σωματείου το Δ.Σ. που ώς όργανο είναι ελεγχόμενο δεν επιτρέπεται ν’ ασκεί το ίδιο τον έλεγχο της νομιμότητας όλων των πράξεων που άμεσα ή έμμεσα πέρασαν από τα χέρια του. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει η Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία και εξ ορισμού με την παρακολούθηση που υποτίθεται ότι κάνει στα πεπραγμένα του Δ.Σ. βεβαιώνει/ενημερώνει την Γ.Σ. (δηλαδή τα μέλη του Σωματείου) για το πώς το Δ.Σ. διαχειρίστηκε την εξουσία του, αλλά και κάτι που από μόνο του είναι σημαντικότερο αν το εξέθεσε σε κινδύνους και περιπέτειες. Η μέχρι τώρα λογική ήταν ότι απλά βάζουμε 3 άτομα για να βγάλουμε την εκ του νόμου υποχρέωση.

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να δούμε «τι στον κόρακα» συμβαίνει εκεί που απαιτείται υποχρεωτικά έλεγχος και πως στην ουσία αυτός πραγματοποιείται. Εκεί που ο νομοθέτης επιβάλλει να ελέγχονται οι διαδικασίες τόσο του Δ.Σ. όσο και της υπόλοιπης διοίκησης μιάς εταιρείας είναι οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Επειδή για λόγους ουσίας «απαγορεύεται» οι ελεγκτικές υπηρεσίες ν’ αναφέρονται κατευθείαν στο Δ.Σ. παρεμβάλλεται η αντίστοιχη Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της είναι μεν και μέλη του Δ.Σ. (προκειμένου ν’ αντλούν την αναγκαία νομιμοποίηση και να έχουν παντού πρόσβαση), αλλά στα πλαίσια του Δ.Σ. δεν έχουν καμία άλλη ευθύνη εκτός τής Ελεγκτικής. Συνήθως είναι τρία, ενώ τουλάχιστον ένα είναι είτε Λογιστής είτε έχει γνώσεις Λογιστικής ή Ελεγκτικής. Δεν θ’ αναφερθούμε σήμερα στο υπόλοιπο σύστημα ελέγχου, καθώς σήμερα μας ενδιαφέρει αποκλειστικά ο τρόπος που λειτουργεί η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Στο Δ.Σ. προβλέπεται θέση Ταμία την οποία καλό θα ήταν να καλύπτει εκτός από άτομο ηθικό και τίμιο κάποιος σχετικός με τα λογιστικά. Μπορεί οι απαιτήσεις της θέσης αυτής στο παρελθόν να ήταν σχετικά χαμηλές όμως πλέον η κάλυψη της πρέπει να γίνεται από Λογιστή. Άλλωστε το Καταστατικό στο άρθρο 19 τον τάσσει προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Ερασιτεχνικής, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει και ως Λογιστή της Ερασιτεχνικής.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα μλελη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (τουλάχιστον το ένα) θα έπρεπε να είναι σχετικά με το Λογιστικό ή/και Ελεγκτικό αντικείμενο. Αντίστοιχες γνώσεις θα πρέπει να έχει και ο Ταμίας ο οποίος τίθεται επικεφαλής του Λογιστηρίου της Ερασιτεχνικής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η δουλειά της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθίσταται από προβληματική εώς αδύνατη.

Γεννιέται λοιπόν το εύλογο ερώτημα: «Αυτή η Εξελεγκτική Επιτροπή τι είναι σε θέση με βάση τα προσόντα της (τα σχετικά με τον έλεγχο εννοείται) να ελέγξει και άρα να βεβαιώσει για το πόρισμα της υπύθυνα την Γ.Σ. έναντι της οποίας και φέρει ακέραια την ευθύνη;»

Προσοχή! Στο σημείο αυτό οφείλουμε να διαλύσουμε μιά πολύ παληά παρανόηση. Υπάρχει η αντίληψη πώς αν η Γ.Σ. απαλλάξει τα μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής από την ευθύνη (όπως τυπικά πάντα γίνεται) αυτά «καθάρισαν». ΌΧΙ! Αυτό δεν ισχύει. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υπεύθυνα για μιά 5ετία η οποία αρχίζει από την λήξη της περιόδου για την οποία έχουν συντάξει το πόρισμα τους, στην περίπτωση που αποκαλυφθεί μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό ότι έχει συμβεί οτιδήποτε κολάσιμο. Συνεπώς οι Φώτης Αρμπής, ο Σταύρος Ξενοφοντίδης και ο Δημήτρης Σταματιάδης συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι του Σωματείου (άρα και των μελών του) ως τον Δεκέμβρη του 2018.

Ανακεφαλαιώνοντας σημειώνουμε ότι:

  • Η αποστολή της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν είναι ούτε απλή και τυπική και πολύ περισσότερο «της πλάκας».
  • Τα μέλη της έχουν ευθύνη έναντι του συνόλου των μελών του Σωματείου η οποία χρονικά εκτείνεται μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2018.
  • Ακόμη και αν η Γ.Σ. «τους καλύψει» απαλλάσσοντας τους (τυπικά) της ευθύνης αυτό πρακτικά δε σημαίνει τίποτα μέχρι το τέλος του 2018 τουλάχιστον.

Σημειώνουμε ενδεικτικά τα εξής ερωτήματα/σημεία τα οποία χρίζουν απαντήσεων/διευκρινήσεων (για να μη χαθούμε στις γενικολογίες):

  • Για την περίοδο Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014, αλλά και τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2014, η Ερασιτεχνική είχε ξεχωριστό λογιστήριο για το τμήμα ποδοσφαίρου. Ωστόσο την ευθύνη για το σύνολο των Βιλβλίων της Ερασιτεχνικής την είχε ο Λογιστής της Ερασιτεχνικής ο οποίος και παραιτήθηκε στις αρχές του 2014. Ποιοί ήταν οι λόγοι της παραίτησης σε σχέση με το Σωματείο και τη λειτουργία του;
  • Οι λογαριασμοί της Ερασιτεχνικής είναι δεσμευμένοι. Σε ποιών προσώπων τους λογαριασμούς διακινούνται μέχρι τώρα τα λεφτά και πώς ελέγχεται η χρεω-πίστωση των λογαρισμών αυτών;
  • Χρωστά στο Δημόσιο Φόρους και Τέλη η Ερασιτεχνική και αν ναι πόσους και ποιούς. (Σημείωση οι τυχόν ρυθμισμένοι Φόροι είναι ήδη ληξιπρόθεσμοι/οφειλόμενοι και συνεπώς συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω κατηγορία, ακόμη και αν οι δόσεις πληρώνονται κανονικά).
  • Έχει η Ερασιτεχνική Λογιστή και αν ναι θα παρίσταται στην Γ.Σ.; Θα παρίσταται ο προηγούμενος Λογιστής του Σωματείου;

Τέλος και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε σκόπιμο να παρευρίσκονται στην Γ.Σ και τα τρία μέλη της Εξελγκτικής Επιτροπής για ν’ απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις.

 

Υ.Γ. Οφείλουμε για λόγους αρχής να διαφωνήσουμε με τον Νίκο Αγγελίδη ο οποίος σε σχετικό του κείμενο (βλέπε εδώ) σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Ο ρόλος της επιτροπής αυτός δεν είναι διακοσμητικός. Είναι πολύ σημαντικός. Παλαιότερα βέβαια λόγω της ομοψυχίας των διοικήσεων, από την περίοδο της ORIGINAL μέχρι τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν είχε χρειαστεί να ακουστεί τίποτα για τη σπουδαιότητα αυτής της επιτροπής

Στο υπογραμμισμένο από εμάς κομμάτι φαίνεται η λογική η οποία επικρατεί σε πολλούς χώρους στούς οποίους για το γενικώτερο δημόσιο συμφέρον θα έπρεπε να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος. Δεν είναι και δεν πρέπει να είναι κριτήριο για τη λειτουργία της Εξελεγκτικής Επιτροπής η ομοψυχία της διοίκησης, αφού θα μπορούσε να υπάρχει ομοψυχία και σε μιά διοίκηση η οποία έχει μπεί για ν’ «αλώσει» το Σωματείο. Ίσα-ίσα μιά διοίκηση η οποία διαπνέετεαι από μιά τέτοια ομοψυχία (η οποία πιθανότατα προέρχεται από το γεγονός ότι έχει μεγάλη πλειοψηφία) θα έπρεπε ν’ αποζητά την ουσιαστικότερη λειτουργία της Επιτροπής αυτής. Στο κάτω-κάτω όπως γράψαμε και παραπάνω δουλειά της Εξελεκτικής Επιτροπής είναι να βεβαιώνει τη σωστή λειτουργία της διοίκησης και φυσικά αναλαμβάνει και την ευθύνη για όσα βεβαιώνει. Δουλειά της δεν είναι να «διατηρεί» την «ομοψυχία της διοίκησης».

 

30 Ιούλη 2014.
παρατηρητήριο.

 

Διαβάστηκε 5893 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Γ.Σ. (ΠΩΣ «ΚΟΛΛΑΕΙ» ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)