Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

AEK FC DEVELOPMENT: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ. (ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

AEK FC DEVELOPMENT: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ.
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016)

Εμείς οι «πανταχού παρόντες» πάντα το λέγαμε: «Είναι να μην αρχίσουν να δουλεύουν εκεί στην Α.Ε.Κ.». Γιατί αν τους πιάσει η προκοπή, τότε δεν τους πιάνεις. Σήμερα με συγκίνηση σας ενημερώνουμε ότι η «AEK FC DEVELOPMENT NETWORK A.E.» δημοσίευσε στο Γ.Ε.ΜΗ. της τους Ισολογισμούς για τις ημερολογιακές Χρήσεις των ετών 2015, 2016 & 2017. Επίσης στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύτηκε και η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της. Μιας και έχουμε ήδη παρουσιάσει τον Ισολογισμό τους 2015 (βλέπε εδώ) μας απομένουν αυτοί του 2016 & 2017, τους οποίους (για να μη σας πέσουνε βαριά) θα παρουσιάσουμε σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση περιλαμβάνει εκτός από τον Ισολογισμό τους 2016 και την αλλαγής στη σύνθεση του Δ.Σ. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι όπως και για οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο της Α.Ε.Κ. έτσι και για την συγκεκριμένη εταιρεία μπορείτε να βρείτε τα πάντα πατώντας εδώ.

Πριν μπούμε στην παρουσίαση του Ισολογισμού να σημειώσουμε πως σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Σ. (είχε διοριστεί την 1η Δεκέμβρη 2016) λείπει η κυρία Μαρία Γιογάκη. Πλέον από τις 30 Νοέμβρη 2018 το Δ.Σ. είναι 4μελές (βλέπε εδώ).

Πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον τρίτο Ισολογισμό της «AEK FC DEVELOPMENT A.E.» της Χρήσης 1/1-31/12/2016.

Για τον συγκεκριμένο Ισολογισμό δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν εκτός από τρία σχόλια και ένα ερώτημα:

  • Το 2016 η εταιρεία σημείωσε Κέρδη 57.668,29 Ευρώ.
  • Το 2016 η εταιρεία είχε συνολικό Τζίρο 608.822,58 Ευρώ έναντι 332.819,11 το 2015. Δυστυχώς ΔΕΝ μας παρέχεται αναλυτικότερη πληροφόρηση για να δούμε από ποιες δραστηριότητες προέρχεται αυτός ο Τζίρος.
  • Συνεχίζεται το «αστείο» να θεωρείται η συγκεκριμένη εταιρεία ανεξάρτητη και όχι θυγατρική της Π.Α.Ε. όταν το σύνολο της δραστηριότητας της αφορά την Α.Ε.Κ. και διοικείται από τα ίδια πρόσωπα-κλειδιά επιλογής Μελισσανίδη.
  • Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε (όλοι μας) την απάντηση ΔΕΝ μπορούμε να μην αναρωτηθούμε αν η «Μάνα Α.Ε.Κ.» παίρνει κάποιο ποσοστό από αυτά τα Κέρδη ή επί του Τζίρου που πραγματοποιείται από την εκμετάλλευση του σήματος της (το οποίο εννοείται ότι παραχώρησε ο «ψευτο-Πρόεδρος» της ΔΩΡΕΑΝ στον «Διοικητικό Ηγέτη» για εκμετάλλευση).

Ακολουθούν 11 πίνακες με τους δύο τελευταίους να είναι οι πλέον ενδιαφέροντες κατά την ταπεινή μας άποψη. Και σ’ αυτή την παρουσίαση χρησιμοποιούμε χρώματα τα οποία παραπέμπουν στους αντίστοιχος πίνακες. Καλή σας μελέτη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.381,56 1.781,28 -399,72
ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ 1.364,10 1.775,94 -411,84
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 105.234,82 182.580,61 -77.345,79
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 8.601,32 0,00 8.601,32
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 86.602,22 18.231,57 68.370,65
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 52.331,08 17.606,01 34.725,07
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1.300,75 0,00 1.300,75
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 89.260,03 19.704,79 69.555,24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 24.000,00 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΈΟ 24.093,06 -33.575,23 57.668,29
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 48.093,06 -9.575,23 57.668,29
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5.529,18 0,00 5.529,18
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 249.687,17 204.573,50 45.113,67
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 35.238,17 30.384,01 4.854,16
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6.340,78 9.101,69 -2.760,91
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.187,52 0,00 1.187,52
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 0,00 1.800,00 -1.800,00
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 5.396,23 -5.396,23

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 478.247,60 271.605,78 206.641,82
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ -77.345,79 58.381,52 -135.727,31
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 130.574,98 61.213,33 69.361,65
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ -141.859,89 -238.788,96 96.929,07
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ -176.213,10 -79.728,58 -96.484,52
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -811,56 -489,22 -322,34
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ -133.735,16 -98.727,83 -35.007,33
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 317,37 1,77 315,60
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ -2.932,69 -70,82 -2.861,87
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -18.573,47 0,00 -18.573,47
ΣΥΝΟΛΑ 57.668,29 -26.603,01 84.271,30

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΑ 69.685,76 16.385,54 53.300,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 19.574,27 3.319,25 16.255,02
ΣΥΝΟΛΑ 89.260,03 19.704,79 69.555,24

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 86.602,22 18.231,57 68.370,65
ΣΥΝΟΛΑ 86.602,22 18.231,57 68.370,65

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 62.155,41 50.451,53 11.703,88
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ε.Ε. 17.848,44 13.618,83 4.229,61
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ 349,29 0,00 349,29
ΕΠΘΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 169.334,03 140.503,14 28.830,89
ΣΥΝΟΛΑ 249.687,17 204.573,50 45.113,67

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
Φ.Π.Α. 12.268,55 26.430,48 -14.161,93
Φ.Μ.Υ. 1.714,48 1.862,89 -148,41
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 131,67 290,64 -158,97
ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 200,00 0,00 200,00
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.350,00 1.800,00 550,00
ΦΙΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 18.573,47 0,00 18.573,47
ΣΥΝΟΛΑ 35.238,17 30.384,01 4.854,16

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 103.564,26 158.451,22 -54.886,96
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 374.683,34 113.154,56 261.528,78
ΣΥΝΟΛΑ 478.247,60 271.605,78 206.641,82

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 139.826,90 62.675,20 77.151,70
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.620,00 1.620,00 0,00
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 34.766,20 15.433,38 19.332,82
ΣΥΝΟΛΑ 176.213,10 79.728,58 96.484,52

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 56.137,45 50.932,71 5.204,74
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 58.792,62 33.968,89 24.823,73
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.130,00 2.000,00 130,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.529,18 0,00 5.529,18
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.560,23 2.435,55 124,68
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.235,35 2.305,95 -70,60
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4.696,52 3.544,50 1.152,02
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 155,00 38,00 117,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 624,00 3.370,20 -2.746,20
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 874,81 132,03 742,78
ΣΥΝΟΛΑ 133.735,16 98.727,83 35.007,33

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Π.Α.Ε. 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 11.701,13 94.948,20 -83.247,07
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 70.000,00 81,30 69.918,70
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 2.130,00 0,00 2.130,00
ΣΥΝΟΛΑ 83.831,13 95.029,50 -11.198,37

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Α.Ε.

2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Α.Ε. 54.786,84 0,00 54.786,84
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. 3.930,00 2.000,00 1.930,00
ΔΙΑΦΟΡΑ 50.856,84 -2.000,00 52.856,84

 

30 Γενάρη 2019
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 680 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο AEK FC DEVELOPMENT: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ. (ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016)