Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ (ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ
(ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Ακόμα και ο ισχυρός (σε οποιοδήποτε χώρο) χρειάζεται μια στρατιά από υποτακτικούς οι οποίοι να τον προστατεύουν από κάθε είδους κριτική είτε εκφοβίζοντας είτε παρουσιάζοντας την λαμπερή μόνο επιφάνεια των πραγμάτων. Φυσικά ο Γαύρος δεν θα μπορούσε ν’ αποτελέσει εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν.

Πρίν από κάμποσο καιρό εμφανίστηκε ένα δημοσίευμα (το οποίο αναπαρήχθη στη συνέχεια) σχετικά με τον Ισολογισμό της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για την χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014 (βλέπε εδώ). Παρουσιάστηκαν κάποια (όχι όμως όλα τα σημαντικά) από τα κονδύλια του Ισολογισμού σε σύγκριση πάντα με αυτά του προηγούμενου. Εκεί που εστίασε το δημοσίευμα είναι τα σχεδόν 8 εκ. Ευρώ κέρδη της χρήσης. Φυσικά κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο γιατί η κερδοφορία αυτή βοηθά στο χτίσιμο της εικόνας του ισχυρού που ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο. Αυτή η εικόνα όμως είναι ψευδής και παραπλανητική όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.

 

Λίγο καιρό μετά υπήρξε η μοναδική ανάρτηση (βλέπε εδώ) που σχολίασε τα οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού του Γαύρου τα οποία και συνέκρινε με τ’ αντίστοιχα της πρώην Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. Και αυτό το κείμενο δεν ασχολήθηκε με κάποια σημαντικά οικονομικά μεγέθη τα οποία είχαν αγνοηθεί (σκόπιμα;) από το πρώτο δημοσίευμα. Σήμερα και αφού έχουμε ξεμπερδέψει με ζητήματα που θεωρούσαμε σημαντικότερα ερχόμαστε να καλύψουμε τα όποια κενά. Δεν θ’ αναφερθούμε στα ήδη γνωστά οικονομικά μεγέθη αλλά σε όσα χρειάζονται για να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα για την πραγματική κατάσταση του Γαύρου.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

 • Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό προστέθηκαν νέα συμβόλαια ποδοσφαιριστών και προπονητών αξίας 40.117.752,54 Ευρώ.
 • Για την περίοδο του Ισολογισμού αφαιρέθηκαν (έγιναν αποσβέσεις) συμβολαίων ποδοσφαιριστών και προπονητών αξίας 28.548.265,52 Ευρώ.
 • Δεδομένου όμως ότι στις αποσβέσεις περιλαμβάνονται και τα συμβόλαια όσων αποδεσμεύτηκαν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ποσό που αφορά στο κόστος του ποδοσφαιρικού τμήματος για την χρήση αυτή.
 • Εμφανίζεται καθαρή απαίτηση ύψους 5.579.979,00 Ευρώ από «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις». Δεδομένου ότι από τον Ν. 2725/1999 απαγορεύεται η εμπορική δραστηριότητα (άρα και η συμμετοχή σε εμπορικές επιχειρήσεις) και επειδή το κονδύλι εμφανίζεται στους Ισολογισμούς των ομάδων της SUPER LEAGUE προφανώς αφορά απαιτήσεις από τον συνεταιρισμό.
 • Εμφανίζονται μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους 6.967.786,04 Ευρώ. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν πιθανότατα δόσεις από μεταγραφές οι οποίες θα εισπραχθούν σε χρονικό διάστημα άνω των 24 μηνών (μέχρι τους 23 μήνες θεωρούνται βραχυπρόθεσμες.
 • Υπάρχουν καθαρές (βραχυπρόθεσμες) απαιτήσεις από πελάτες (πιθανόν χορηγίες, πωλήσεις ποδοσφαιριστών) ύψους 15.801.185,70 Ευρώ.
 • Στο ταμείο της εταιρείας υπάρχουν συνολικά 2.389.574,47 Ευρώ.
 • Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 17.030.642,64, οι βραχυπρόθεσμες 37.231.529,15 και συνολικά 54.262.171,79 Ευρώ.
 • Υπάρχουν κέρδη 7.834.139,08 Ευρώ.
 • Στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή εμφανίζεται ποσό 53.895.326,00 Ευρώ ως πλασματική αποτίμηση των ποδοσφαιριστών το οποίο συμψηφιζόμενο με το σύνολο των ζημιών δίνει Ίδια Κεφάλαια πάνω από το όριο του 50% που τίθεται με το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 και απαιτεί τη λήψη μέτρων από την διοίκηση.
 • Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι 0,82. Θα έπρεπε να είναι πάνω από 1, ενώ για να μην υπάρχει πρόβλημα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 2. Αν τώρα εφαρμόσουμε τον ίδιο τύπο στο σύνολο των Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε το πηλίκο πέφτει στο 0,57.

Σχολιάστηκε από τον Κ.Κ. (εννοείται όχι τον Κετσετζόγλου) στην ανάρτηση του «Μεταίχμιου» ότι το ποσό των εξόδων του ποδοσφαιρικού τμήματος ύψους 70.513.189,01 Ευρώ είναι υπερβολικό και δόθηκε και κάποια εξήγηση. Από λογιστικής άποψης στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το σύνολο των αποσβέσεων ύψους 30.086.183,95 Ευρώ.

Ωστόσο δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί τίποτα, όπως και δεν είμαστε σε θέση να πούμε τίποτα για τις αγορές και πωλήσεις ποδοσφαιριστών που έχουν περαστεί στα βιβλία γιατί μας λείπει μια απαραίτητη για την δουλειά αυτή Οικονομική Κατάσταση η οποία ενώ υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) δεν δημοσιοποιείται. Αναφερόμαστε στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων ο οποίος περιέχει ανά κατηγορία όλα τα έξοδα και έσοδα. Δυστυχώς αυτή η δυνατότητα χάνεται μετά τις τελευταίες αλλαγές στην νομοθεσία την σχετική με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Κλείνοντας έχουμε να σχολιάσουμε τα εξής:

 • Παρά την υψηλή κερδοφορία ο Γαύρος συνεχίζει να έχει 58.301.066,81 συσσωρευμένες Ζημιές.
 • Τα συνολικά Διαθέσιμα της εταιρείας δεν παρουσιάζουν βελτίωση. Ίσα-ίσα χειροτέρεψαν ελαφρώς.
 • Το μέγεθος που χειροτέρεψε ουσιαστικά από την προηγούμενη χρήση είναι οι συνολικές Υποχρεώσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16.665.050,37 Ευρώ.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Το μόνο που πρέπει ν’ αναρωτηθούμε όλοι μας είναι αν για αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα αξίζει όλη αυτή η κακοποίηση που υφίσταται το Ελληνικό Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο.    

 

23 Μάρτη 2015
παρατηρητήριο.

 

Διαβάστηκε 6102 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ (ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)