Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ Ζ’ (ΣΥΝΟΨΗ & Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ»)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ Ζ’
(ΣΥΝΟΨΗ & Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ»)

(ΜΕΡΟΣ Α'), (ΜΕΡΟΣ Β'), (ΜΕΡΟΣ Γ'), (ΜΕΡΟΣ Δ'), (ΜΕΡΟΣ Ε'), (ΜΕΡΟΣ ΣΤ')

Η «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» μπήκε αιφνιδιαστικά στη ζωή μας μέσω μιας επιστολής στην οποία ο συντάκτης της εξέφραζε την απορία γιατί η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης που έλαβε από την ηλεκτρονική μπουτίκ της Π.Α.Ε. δεν έγραφε Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. Αν το ζήτημα ήταν μόνο η απάντηση στην απορία του «αδερφού» μας τα πράγματα θα ήταν εύκολα. Ωστόσο εκτός της απάντησης προκύπτουν και άλλα γενικότερα ζητήματα, τα οποία εκτός και πέρα από τα πρόσωπα που κάθε φορά αφορούν έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης και δράσης του Ελληνικού Κράτους όπως αυτός εκφράζεται (κυρίως αλλά όχι μόνο) από τα νομοθετήματα του.

Η απάντηση στην απορία.

Η απάντηση στην απορία του συντάκτη της επιστολής είναι απλή. Η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης έγραφε «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και όχι Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. επειδή το νομικό πλαίσιο (Ν. 2725/1999) όπως ισχύει είναι τουλάχιστον προβληματικό (ασαφές). Στο άρθρο 65 (σελ. 3105) και ειδικότερα στην 1η παράγραφο ορίζεται ο σκοπός των Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.). Εκεί αναφέρονται μόνο όσα έχουν σχέση με την διοργάνωση αγώνων και την συμμετοχή σ’ αυτούς. Η πώληση ειδών με το σήμα της ομάδας (το οποίο έχει παραχωρήσει το ιδρυτικό σωματείο) δεν περιλαμβάνεται σε όσα ορίζονται στο άρθρο (αλλά και δεν απαγορεύεται ρητώς). Το πρόβλημα επιτείνεται με την διατύπωση της παρ. 2 του επόμενου άρθρου (66): «Η εταιρεία έχει το δικαίωμα για τη με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και του διακριτικού τίτλου του σωματείου».

Προφανώς και η δεύτερη διατύπωση συνάδει με τον χαρακτήρα μιας Α.Ε. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι οι Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. (Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες) είναι στην ουσία «Α.Ε. ειδικού καθεστώτος». Εφ’ όσον το Κράτος δεν ξεκαθάρισε το ζήτημα (κανείς δεν του το ζήτησε άλλωστε) την ασάφεια αυτή ήρθαν να καλύψουν οι ιδιοκτήτες των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. με την δημιουργία εταιρειών όπως η EMPIRE A.E. (A.E.K.), GREEN TEAM Α.Ε. (Π.Α.Ο.), ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. (Γαύρος) στις οποίες δεν συμμετέχει η αντίστοιχη Π.Α.Ε. (Κ.Α.Ε.). Μέτοχοι στις εταιρείες αυτές είναι φυσικά πρόσωπα (μιας και οι μετοχές πρέπει με βάση την νομοθεσία να είναι ονομαστικές) τα οποία δεν είναι απαραίτητο να σχετίζονται άμεσα με την αντίστοιχη Α.Α.Ε.     

Ακολουθεί μια σύντομη ανασκόπηση με τα πλέον σημαντικά (κατά την γνώμη μου) σημεία, τα οποία έχουμε αναλύσει στα αντίστοιχα κείμενα μας.

 

Σύντομη ανασκόπηση σχετικά με την «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».

Στη σειρά των 5 (μέχρι το παρόν) κειμένων ασχολήθηκα με:

 • Τη συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας (Μέρος Α’).
 • Το σχολιασμό των σκοπών και των τρόπων (μέσων) επίτευξης τους (Μέρος Β’).
 • Την Παρουσίαση των Οικονομικών Στοιχείων της όπως αυτά προκύπτουν από τον 1ο Ισολογισμό της (Μέρος Γ’).
 • Τον σχολιασμό της δραστηριότητας της σε σχέση με τα δικαιώματα της Ερασιτεχνικής στο σήμα, το έμβλημα και τα διακριτικά (Μέρος Δ’).
 • Τον σχολιασμό της δραστηριότητας της σε σχέση με την οργάνωση και ανάπτυξη του Δικτύου Συνεργαζομένων Ακαδημιών (Μέρος Ε’).
 • Την παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία (Μέρος ΣΤ’).

Θα ήταν άσκοπη (και σίγουρα όχι ανασκόπηση) η παράθεση μεγάλων τμημάτων από τα 5 κείμενα μου. Ωστόσο καλό θα ήταν ν’ απαριθμήσω εδώ τους σκοπούς και τα μέσα επίτευξης τους όπως προκύπτουν από το συστατικό συμβόλαιο που υπέγραψαν οι ιδρυτές της.

Η «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» επιδιώκει (έχει σκοπούς):

 • Την εμπορία (χονδρική-λιανική) αθλητικών και μη ειδών εντός και εκτός καταστημάτων, με αλληλογραφία και μέσω διαδικτύου.
 • Την δημιουργία Ακαδημίας Ποδοσφαίρου και η εμπορία (όπως και παραπάνω) των σχετικών μ’ αυτή ειδών.
 • Την ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου συνεργαζομένων Ακαδημιών.
 • Την ανάπτυξη και ποιοτική εκπαίδευση νεαρών παικτών στις Ακαδημίες.
 • Την παροχή υπηρεσιών αθλητικών σωματείων.
 • Την πώληση στην ημεδαπή ή την αλοδαπή τηλεοπτικών ή διαδικτυακών δικαιωμάτων αγώνων, η διανομή προγράμματος κατ’ οίκον κ.λπ.
 • Την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού.
 • Την παροχή υπηρεσιών περί χορήγησης αδειών για την εμπορική εκμετάλλευση και την εκχώρηση εμπορικών σημάτων όσο και επι δικαιωμάτων συμβάσεων δικαιόχρησης.
 • Την διαφημιστική εκμετάλλευση των αγώνων.
 • Την διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με την δράση, την ιστορία κ.λπ. της ομάδας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών/στόχων η εταιρεία μπορεί:

 • Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται (μετά από έγκριση της Γ.Σ.) με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 • Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
 • Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ολόκληρες ή κλάδους (δραστηριότητας) αυτών, ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδους (δραστηριότητας) σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.  
 • Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και να συμμετέχει ή αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
 • Να διενεργεί κάθε άλλη εμπορική εργασία η οποία θ’ αποφασιστεί από την Συνέλευση των εταίρων (sic!).

Κλείνοντας την ανασκόπηση αυτή και πριν διατυπώσω την θέση μας ως «παρατηρητήριο» αξίζει νομίζω να παραθέσω (ακόμη μια φορά) τα ονόματα τόσο των μετόχων όσο και των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

Οι ιδρυτικοί μέτοχοι είναι:

 • Ευάγγελος Ασλανίδης με 10 από της 2.400 μετοχές.
 • Αλέξανδρος Δέδες με 10 από της 2.400 μετοχές.
 • Μαρία (Μάρα) Γιογάκη με 10 από τις 2.400 μετοχές.
 • Αιμίλιος Βραχυπέδης με 10 από τις 2.400 μετοχές.
 • Παναγιώτης Θώμογλου με 2.360 από τις 2.400 μετοχές.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:

 • Ευάγγελο Ασλανίδη ως Πρόεδρο.
 • Μαρία Γιογάκη ως Αντιπρόεδρο.
 • Αλέξανδρο Δέδε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 • Δημήτριο Πάτκα ως μέλος.
 • Αντώνιο Παυλάκη ως μέλος.

Ακολουθεί η διατύπωση της θέσης μας σχετικά με τα ζητήματα που αναδεικνύονται μετά την εμφάνιση της «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».

 

Η θέση μας σχετικά με την «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».

Καθένας μας επιθυμεί να βρίσκει την απάντηση (λύση) στα προβλήματα που τον απασχολούν εύκολα και γρήγορα. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν φαίνεται να είναι δυνατόν γιατί είτε δεν έχουμε τον χρόνο είτε τις γνώσεις (καμιά φορά και τα δύο) για ν’ αναλύσουμε το σύνθετο πρόβλημα σε απλούστερα τα οποία και επιλύονται εύκολα και άμεσα. Το μόνο που θα απέμενε τότε θα ήταν η σύνθεση των επιμέρους λύσεων. Σπουδαιότερο όμως προσόν ακόμη και από τις γνώσεις που απαιτούνται κάθε φορά είναι η ικανότητα μας να συλλογιστούμε (φιλοσοφήσουμε) πάνω στο πρόβλημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία (και μια σχετική άνεση χρόνου) για να σκεφτούμε αρχικά τι αποτέλεσμα παράγει (ή θα παράξει) μια δεδομένη κατάσταση και ύστερα αν αυτό το αποτέλεσμα είναι συμφέρον για την κοινωνία. Αν κρίνουμε πως όχι τότε πρέπει να σκεφτούμε πως θα διορθωθεί ευκολότερα και δικαιότερα η κατάσταση.

Ο πιό απλός και αποδοτικός τρόπος για να προσδοριστεί η καλύτερη (βέλτιστη) λύση ενός προβλήματος είναι αυτό που αποκαλούμε «ξυράφι του Όκαμ» και στο οποίο έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές. Η χρήση του «ξυραφιού του Όκαμ» συνίσταται στην επιλογή πάντα της πιό απλής λύσης, η οποία και είναι προφανώς η προτιμότερη έναντι οποιασδήποτε άλλης που περιπλέκει τα πράγματα. Έτσι και στην περίπτωση μας η χρήση της μεθόδου αυτής δίνει το αποτέλεσμα που θα περιγράψψ παρακάτω.

Εκκινούμε από την διαπίστωση ότι ο χώρος του αθλητισμού είναι (καλώς ή κακώς) πλήρως επαγγελματοποιημένος. Συνεπώς τόσο οι σχέσεις των αθλητών με τις ομάδες όσο και κάθε άλλου είδους σχέσεις οφείλουν να είναι αντίστοιχα επαγγελματικές. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι επιβάλλεται η οικονομική λειτουργία σε κάθε επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού να είναι διαφανής και εύκολα ελέγξιμη από όποιον έχει αντίστοιχο συμφέρον στον χώρο (ιδρυτικό σωματείο, Κρατικές Αρχές, οπαδούς). Θα πρέπει δηλαδή το ιδρυτικό σωματείο μιας Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.) να είναι σε θέση να ελέγξει άμεσα και εύκολα την Α.Α.Ε. και να πιστοποιήσει (ή όχι) τον σεβασμό των δικαιωμάτων του, που συνίσταται στον ορθό υπολογισμό τους και την απόδοση τους. Η οργάνωση και λειτουργία των Α.Α.Ε. του ιδρυτικού σωματείου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο έλεγχος να είναι εύκολος, σύντομος και σε κάθε περίπτωση να μην απαιτείται η πρόσληψη ειδεικευμένου συνεργάτη (ή αν απαιτείται το κόστος του να καλύπτεται από την Α.Α.Ε.), ενώ θα πρέπει να γίνεται σε πνεύμα φιλικό και αγαστής συνεργασίας.

Όσο μεν αφορά τις ίδιες τις Α.Α.Ε. θεωρητικά δεν υπάρχει ζήτημα εφ’ όσον το ιδρυτικό σωματείο είναι και μέτοχος τους, οπότε η άσκηση των αναφαίρετων και απαράγραπτων δικαιωμάτων του επαφίεται στην διάθεση του Δ.Σ. του. Όταν όμως για οποιονδήποτε λόγο (αντικειμενικό ή υποκειμενικό) παρεμβάλλεται ανάμεσα στην Α.Α.Ε. και το ιδρυτικό σωματείο άλλο νομικό πρόσωπο (όπως στην περίπτωση μας η «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.») το οποίο αναλαμβάνει αντί της της Α.Α.Ε. συγκεκριμένες δραστηριότητες της, τότε η άσκηση του ελέγχου περιπλέκεται αν δεν ακυρώνεται στην πράξη.

Η «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ανέλαβε για λογαριασμό της Π.Α.Ε. το σύνολο των δραστηριοτήτων της (εκτός της διοργάνωσης αγώνων και της συμμετοχής στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις) όπως πριν από αυτήν η EMPIREA.E. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία της «A.E.K. FC DEVELOPMENΤ» αφορά άμεσα την Π.Α.Ε. η ίδια δεν έχει καμία οργανική σχέση μ αυτήν εκτός αν θεωρήσουμε ως τέτοια την σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ τους και η οποία ρυθμίζει τις μεταξύ τους σχέσεις. Ακόμη όμως και έτσι η «A.E.K. FC DEVELOPMENΤ» είναι κάτι διαφορετικό (ξεχωριστό) από την Π.Α.Ε. αφού η τελευταία δεν είναι μέτοχος της. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για το ιδρυτικό σωματείο το οποίο συνεχίζει να είναι ο κάτοχος του σήματος, του εμβλήματος και των διακριτικών της Π.Α.Ε. για την χρήση των οποίων και θα πρέπει να λαμβάνει την αντίστοιχη αποζημείωση. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της «A.E.K. FC DEVELOPMENΤ» τόσο από την Π.Α.Ε. όσο και από το ιδρυτικό σωματείο προκειμένου να διασφαλίζονται στο ακέραιο τα δικαιώματα καθενός τους.

Ο μόνος σωστός τρόπος είναι τόσο οι κανόνες λειτουργίας όσο και ελέγχου τέτοιου είδους εταιρειών (για όσο αυτές θα υπάρχουν) να επιβληθούν δια νόμου, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση η συμμόρφωση του ελεγχόμενου θα είναι στην διακριτική του ευχέρεια. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει κατά την γνώμη μου να διακρίνεται από σαφήνεια και απλότητα προκειμένου να μην δίνει λαβές για προστριβές μεταξύ των εμπλεκομένων. Θα μπορούσε (και θα έπρεπε κατά την γνώμη μου) να είναι ως εξής:

 • Κάθε δραστηριότητα που αφορά την Π.Α.Ε. (Ακαδημίες, τηλεοπτικά, εμπόριο ειδών με το σήμα της) πρέπει ν’ ασκείται αποκλειστικά από την ίδια. Με τον τρόπο αυτόν η Ερασιτεχνική θα είναι σε θέση ν’ ασκεί έλεγχο (με την προϋπόθεση ότι το Δ.Σ. της έχει την βούληση).
 • Η Π.Α.Ε. θα πρέπει να κρατά ξεχωριστά βιβλία για κάθε δραστηριότητα, έτσι ώστε τα έσοδα από την εμπορία ειδών με το σήμα της (το οποίο συνεχίζει ν’ ανήκει στην Ερασιτεχνική) να μην μπλέκονται με αυτά των υπολοίπων δραστηριοτήτων της.
 • Ανεξαρτήτως των τελικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της Π.Α.Ε. θα πρέπει να υπολογίζεται και να αποδίδεται το 10% επί των πωλήσεων των ειδών με το σήμα της ομάδας αφαιρουμένου μόνο του κόστους πωλήσεων (δηλαδή της τιμής στην οποία τα αγόρασε η Π.Α.Ε.).
 • Το ποσοστό αυτό μπορεί να συμψηφιστεί μόνο στην περίπτωση που στην ίδια χρήση προκύπτουν κέρδη της Π.Α.Ε. και αυτή διανέμει μέρισμα.

Τα παραπάνω θα έπρεπε να ισχύουν αλλά δυστυχώς δεν έχουν νομοθετηθεί (αλλά και δεν φαίνεται πολύ πιθανό να νομοθετηθούν τουλάχιστον άμεσα). Ακόμη όμως και αν νομοθετηθούν είναι απαραίτητη η εκκαθάριση της κατάστασης που έχει ως τώρα διαμορφωθεί. Θα πρέπει όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί για τους ίδιους με την «A.E.K. FC DEVELOPMENΤ» σκοπούς να σταματήσουν την λειτουργία τους και να ενσωματωθούν (απορροφηθούν) από τις Π.Α.Ε. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 • Είτε καθιστώντας τες «θυγατρικές» σχηματίζοντας στην ουσία μαζί με την Π.Α.Ε. έναν «όμιλο» εταιρειών,
 • Είτε λύοντας και εκκαθαρίζοντας τες.

Στην περίπτωση που επιλεγεί το μοντέλο του «ομίλου» θα μπορούσε να συσταθεί μια «θυγατρική» για κάθε δραστηριότητα π.χ. μια για την οργάνωση και ανάπτυξη του Δικτύου Ακαδημιών, μια για την εμπορία των ειδών με το έμβλημα και το σήμα της ομάδας κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρχουν ξεχωριστά βιβλία για κάθε δραστηριότητα ενώ την ίδια στιγμή σ’ επίπεδο (συνολικών) αποτελεσμάτων τ’ αποτελέσματα κάθε θυγατρικής θα μεταφέρονται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό του Ομίλου.

Και στις δυο περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μεταβολή είναι ο ίδιος: Με την απόδοση στους μετόχους τους των χρημάτων που αυτοί κατέβαλαν για την απόκτηση των μετοχών. Στην περίπτωση που οι εταιρείες αυτές δεν είχαν καθόλου κέρδη θα μπορούσαν τα λεφτά να δίνονται με κάποιον τόκο (τον οποίο θα ορίζει ο νόμος). Αν ωστόσο οι μέτοχοι αυτοί έχουν λάβει μέρισμα από την εταιρεία, τότε τα λεφτά που αυτοί είχαν αρχικά καταβάλει θα δίνονται άτοκα, ενώ αναλόγως του ύψους του μερίσματος αυτό θα μπορούσε να συμψηφιστεί με το κατατεθειμένο από αυτούς μετοχικό κεφάλαιο.

Όλα τα προηγούμενα (τα οποία για τους περισσότερους από εσάς παραείναι τεχνοκρατικά) τα θεωρώ απαραίτητα προκειμένου να μην καταστρατηγούνται τα δικαιώματα όχι μόνο της Ερασιτεχνικής αλλά και της Π.Α.Ε., την ίδια στιγμή που θα διευκολύνεται ο έλεγχος των Κρατικών Αρχών. Εξυπακούεται ότι όσα παγίως υποστηρίζουμε σχετικά με τις δομές και διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου συνεχίζουν να είναι όχι μόνο επίκαιρα, αλλά και επιβεβλημένα και θα πρέπει να νομοθετηθούν και αυτά και όχι ν’ αφεθούν στην καλή θέληση των ιδιοκτητών των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. Προφανώς τα ίδια ισχύουν και για την Κ.Α.Ε. αλλά και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματικού τύπου νομική μορφή θεσπιστεί στο μέλλον.

Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσω και θα σχολιάσω τις εκπληκτικές (πέραν πάσης προσδοκίας) ομοιότητες των εταιρειών που συστήθηκαν για να εκμεταλλεύονται τα πάντα που σχετίζονται με το σήμα και το έμβλημα μιας ομάδας. Είναι τέτοιες οι ομοιότητες που νομίζει κανείς ότι δημιουργούνται με κλωνοποίηση. Αυτά όμως την επόμενη εβδομάδα…

 

21 Νοέμβρη 2015
παρατηρητής 1.

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 8184 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «A.E.K. FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ Ζ’ (ΣΥΝΟΨΗ & Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ»)