Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018-2019 (ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Ν’ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018-2019
(ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Ν’ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ)

Με μεγάλη καθυστέρηση η Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ. δημοσίευσε στο Γ.Ε.ΜΗ. τους Ισολογισμούς των Χρήσεων 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021. Σήμερα σας παρουσιάζουμε αυτόν της Χρήσης 2018-2019. Ως μια γενική παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική αιμορραγία Της Κ.Α.Ε. συνεχίστηκε αν και σε μικρότερο βαθμό. Όπως θα δείτε και από τους πίνακες που ακολουθούν η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε. συνέχισε να χειροτερεύει. Αυτό, άλλωστε, ήταν φανερό. Το ζήτημα ήταν πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Τη διάσταση αυτή δίνει ο συγκεκριμένος Ισολογισμός.

Χωρίς άλλη αναβολή ακολουθούν οι πίνακες -οι οποίοι έχουν σημανθεί με τ’ αντίστοιχα χρώματα που παραπέμπουν στους σχετικούς πίνακες- στους οποίους παρουσιάζεται ο Ισολογισμός Χρήσης 2018-2019. Οι πρώτοι τρείς αφορούν το Ενεργητικό, το Παθητικό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΑΓΙΑ 159.087,63 282.408,44 -123.320,81
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 492.570,29 595.550,14 -102.979,85
ΛΟΙΠΑ 269.688,77 250.759,27 18.929,50
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 110.457,20 140.035,28 -29.578,08
ΣΥΝΟΛΑ 1.031.803,89 1.268.753,13 -236.949,24
       
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 7.228.280,00 4.673.190,00 2.555.090,00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -9.485.473,52 -7.083.245,83 -2.402.227,69
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -3.126.356,62 -2.402.227,68 -724.128,94
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.000,00 17.333,27 -15.333,27
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.543.354,03 3.193.703,37 349.650,66
ΣΥΝΟΛΑ 1.031.803,89 1.268.753,13 -236.949,24
       
       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 2.548.168,81 4.471.512,12 -1.923.343,31
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ -3.484.669,50 -2.914.600,67 -570.068,83
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ -139.447,38 -107.224,12 -32.223,26
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ -2.049.687,76 -3.862.730,26 1.813.042,50
ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 45.652,53 45.691,41 -38,88
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ -46.373,32 -34.876,16 -11.497,16
ΣΥΝΟΛΑ -3.126.356,62 -2.402.227,68 -724.128,94

Ακολουθούν οι αναλύσεις των Πωλήσεων, των Παγίων, των Διαθεσίμων και των Λοιπών, των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων και των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 463.974,39 1.262.789,99 -798.815,60
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2.069.529,34 3.068.301,30 -998.771,96
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 14.665,08 140.240,83 -125.575,75
ΣΥΝΟΛΑ 2.548.168,81 4.471.332,12 -1.923.163,31
       
       
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 53.623,07 64.213,10 -10.590,03
ΜΕΛΕΤΕΣ 11.500,00 0,00 11.500,00
ΑΫΛΑ 93.964,58 218.195,34 -124.230,76
ΣΥΝΟΛΑ 159.087,65 282.408,44 -123.320,79
       
       
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 616,07 881,90 -265,83
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 109.841,13 139.153,38 -29.312,25
ΣΥΝΟΛΑ 110.457,20 140.035,28 -29.578,08
       
       
ΛΟΙΠΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 66.750,00 68.250,00 -1.500,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 16.950,00 18.300,00 -1.350,00
ΣΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 24.500,00 24.500,00 0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 43.307,28 53.196,92 -9.889,64
ΥΛΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑΣ "1968" 5.000,00 22.537,74 -17.537,74
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 113.181,49 62.012,38 51.169,11
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 0,00 1.962,63 -1.962,63
ΣΥΝΟΛΑ 269.688,77 250.759,67 18.929,10
       
       
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 455.000,00 427.486,20 27.513,80
ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΔ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 37.570,29 57.825,76 -20.255,47
ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0,00 110.238,38 -110.238,38
ΣΥΝΟΛΑ 492.570,29 595.550,34 -102.980,05
       
       
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ "1968" 2.000,00 2.000,00 0,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΩΝ 0,00 15.333,27 -15.333,27
ΣΥΝΟΛΑ 2.000,00 17.333,27 -15.333,27
       
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 710.317,76 784.471,34 -74.153,58
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ FACTORING 390.720,21 311.144,27 79.575,94
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 950.673,78 321.791,00 628.882,78
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 657.250,88 717.985,95 -60.735,07
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 210.227,70 153.846,00 56.381,70
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 34.653,11 121.848,30 -87.195,19
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 91.195,32 143.877,90 -52.682,58
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 436.066,77 628.738,61 -192.671,84
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 62.248,50 10.000,00 52.248,50
ΣΥΝΟΛΑ 3.543.354,03 3.193.703,37 349.650,66
       
       
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 315.795,71 543.544,70 -227.748,99
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 31.295,40 50.574,00 -19.278,60
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.606.939,38 2.743.057,35 -1.136.117,97
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1.408,51 1.040,00 368,51
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 94.248,76 524.514,21 -430.265,45
ΣΥΝΟΛΑ 2.049.687,76 3.862.730,26 -1.813.042,50

Οι τελευταίοι τρείς πίνακες περιλαμβάνουν τις δοσοληψίες της «Βασίλισσας» με τους Μετόχους, τα μέλη του Δ.Σ. & τα Διευθυντικά Στελέχη.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέτοχοι 51.407,44 37.043,59 14.363,85
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 10.000,00 18.291,25 -481,24
ΣΥΝΟΛΑ 61.407,44 55.334,84 13.882,61
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέτοχοι 0,00 0,00 0,00
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 0,00 814,31 -814,31
ΣΥΝΟΛΑ 0,00 814,31 -814,31
       
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέτοχοι 0,00 0,00 0,00
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 0,00 19.290,62 -19.290,62
ΣΥΝΟΛΑ 0,00 19.290,62 -19.290,62

Κλείνοντας παραθέτω τους δείκτες ρευστότητας οι οποίοι για το 2019 είναι όσον αφορά το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Διαθέσιμα) προς τις Υποχρεώσεις στο 0,25 από 0,31 το 2018, ενώ όσον αφορά μόνο τα Διαθέσιμα (Ταμείο) προς τις Υποχρεώσεις είναι 0,03 το 2019 από 0,04 το 2018.

Επιγραμματικά και όπως σημείωσα και στην αρχή την περίοδο 2018-2019 η «Βασίλισσα» συνέχισε να αιμορραγεί οικονομικά ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη Χρήση, γι’ αυτό οι μέτοχοι της αναγκάστηκαν να βάλουν 2.555.090 στο Ταμείο της.  

Για τον προηγούμενο Ισολογισμό βλέπε εδώ.

 

14 Ιούνη 2022
«πουθενάς 1».

Διαβάστηκε 280 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018-2019 (ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Ν’ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ)