Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2019 (Α.Ε.Κ., ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2019
(Α.Ε.Κ., ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το απόλυτο συγκριτικό τέστ των βασικότερων μεγεθών από οικονομική άποψη για τις πέντε «μεγάλες» ομάδες του Ελληνικού μπάσκετ προκειμένου να βγάλετε τα σωστά συμπεράσματα για την οικονομική τους κατάσταση. Το συγκεκριμένο συγκριτικό τέστ θα το βρείτε μόνο εδώ, μιας και όλες οι αναλύσεις που ενδεχομένως βρείτε αφορούν είτε μια είτε το πολύ δύο Κ.Α.Ε. (σε σύγκριση) μόνο και μόνο για ν’ αποδειχθεί ποιός ιδοκτήτης χάνει περισσότερα λεφτά από τον άλλο. Η σύγκριση αφορά την Χρήση 2018-2019. Στη σύγκριση δεν περιλαμβάνεται ο Άρης, ο οποίος έχει πολλά χρόνια να δημοσιεύσει Ισολογισμούς.

Για την επιμέρους παρουσίαση των Ισολογισμών και των οικονομικών μεγεθών καθεμιάς Κ.Α.Ε. σας παραπέμπουμε για την μεν Α.Ε.Κ. εδώ, για τον Γαύρο εδώ, για τον Π.Α.Ο. εδώ και τέλος για τον Π.Α.Ο.Κ. εδώ.

Η αναλυτική παρουσίαση που ακολουθεί ασχολείται μόνο με όσα οικονομικά μεγέθη έχουν όντως σημασία είτε μιλάμε για ειδικούς είτε όχι. Έτσι επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τα:

  • Έσοδα (Τζίρος).
  • Έξοδα.
  • Απαιτήσεις.
  • Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες – Συνολικές).
  • Χρηματοδότηση (Α.Μ.Κ. – Δάνεια).

Επιπλέον έτσι για να γίνεται κουβέντα παρατίθενται τα Ίδια Κεφάλαια και οι Ζημιές. Τα δύο αυτά μεγέθη δεν μας απασχολούν στην ουσία καθώς δεν είναι συγκρίσιμα αφού οι ομάδες δεν έχουν πρόσβαση στον ίδιο τύπο εσόδων (π.χ. άλλα τα έσοδα του CHAMPIONS LEAGUE και άλλα της Ευρωλίγκα). Ωστόσο η εξέλιξη τόσο των Ιδίων Κεφαλαίων όσο και των Ζημιών είναι ενδεικτική του υφεσιακού κύκλου στον οποίο έχει εισέλθει και συνεχίζει να κινείται το Επαγγελματικό μας Μπάσκετ, ειδικά μετά την εκδήλωση της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης.

Προκειμένου να υπάρχει μια βάση σύγκρισης οι Απαιτήσεις, οι Υποχρεώσεις και η Χρηματοδότηση παρουσιάζονται τόσο σ’ απόλυτα μεγέθη (αριθμούς) όσο και ως ποσοστά επί των Εσόδων. Τέλος τόσο στα Έσοδα όσο και στα Έξοδα περιλαμβάνονται όλα εκτός των Χρηματοοικονομικών (έσοδα και έξοδα τραπεζών).

Υπενθυμίζουμε ότι από τις παραπάνω Κ.Α.Ε. μόνον ο Γαύρος και ο Π.Α.Ο. δεν έχουν «μηδενίσει» τα Χρέη τους, καθώς ο Άρης επανασυστήθηκε το 2003, ο Π.Α.Ο.Κ. το 2004 και η Α.Ε.Κ. το 2014.

Πρώτος παρατίθεται ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται πληροφορικά: τα Ίδια Κεφάλαια, οι Ζημιές, τα Έσοδα και τα Έξοδα.

ΟΜΑΔΑ ΙΔ.ΚΕΦ. ΖΗΜΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Α.Ε.Κ. -2.513.550,14 3.126.356,63 2.593.821,34 5.720.177,96
ΓΑΥΡΟΣ -11.725.152,39 8.886.659,91 9.811.070,60 18.697.730,51
Π.Α.Ο. -7.264.730,55 263.823,51 16.536.222,24 16.800.045,75
Π.Α.Ο.Κ. -4.692.564,82 979.335,76 1.109.402,70 2.088.738,46

Ακολουθεί αυτός στον οποίο εκφράζονται οι Απαιτήσεις ως ποσοστό των Εσόδων (Τζίρου). Υπενθυμίζω ότι τα ποσά που αναφέρονται στους Ισολογισμούς είναι τ’ ανείσπρακτα υπόλοιπα. Συνεπώς μεγάλα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων δεν είναι κατ’ ανάγκη καλό ή κακό, αφού για να βγάλουμε τελικό συμπέρασμα πρέπει να γνωρίζουμε την ωρίμανση των υπολοίπων (aging για τους Ελληνάρες) κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ %
Α.Ε.Κ. 2.593.821,34 762.259,06 29,39%
ΓΑΥΡΟΣ 9.811.070,60 2.317.075,92 23,62%
Π.Α.Ο. 16.536.222,24 9.124.060,08 55,18%
Π.Α.Ο.Κ. 1.109.402,70 1.256.469,69 113,26%

Οι δύο επόμενοι πίνακες εμφανίζουν ο μεν πρώτος τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων) ο δε δεύτερος τις Συνολικές Υποχρεώσεις ως ποσοστό επί του Τζίρου. Τα ευρήματα των δύο αυτών πινάκων (καθώς και του τελευταίου) θα σχολιαστούν μαζί στο τέλος λαμβάνοντας την μορφή ενός γενικού (συνολικού) συμπεράσματος.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 2.593.821,34 3.543.354,03 136,61%
ΓΑΥΡΟΣ 9.811.070,60 15.548.513,22 158,48%
Π.Α.Ο. 16.536.222,24 21.986.453,80 132,96%
Π.Α.Ο.Κ. 1.109.402,70 4.622.967,31 416,71%
       
       
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡ. %
Α.Ε.Κ. 2.593.821,34 3.545.354,03 136,68%
ΓΑΥΡΟΣ 9.811.070,60 16.463.390,18 167,80%
Π.Α.Ο. 16.536.222,24 22.930.898,16 138,67%
Π.Α.Ο.Κ. 1.109.402,70 6.489.762,38 584,98%

Τέλος παρατίθεται ο πίνακας της Χρηματοδότησης στον οποίο εμφανίζονται τόσο χωριστά τα λεφτά που προέρχονται από Α.Μ.Κ. και Δάνεια όσο και συνολικά, ενώ εκφράζονται ως ποσοστό του Τζίρου (Εσόδων).

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΑ Α.Μ.Κ. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝ. ΧΡΗΜ. %
Α.Ε.Κ. 2.593.821,34 2.555.090,00 0 2.555.090,00 98,51%
ΓΑΥΡΟΣ 9.811.070,60 8.878.243,96 0 8.878.243,96 90,49%
Π.Α.Ο. 16.536.222,24 0 0 0,00 0,00%
Π.Α.Ο.Κ. 1.109.402,70 0 0 0,00 0,00%

Συμπέρασμα.

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει αβίαστα η δύσκολη ως αδιέξοδη κατά περίπτωση οικονομική κατάσταση όλων των «μεγάλων» πλήν Π.Α.Ο. και Π.Α.Ο.Κ., η οποία για Α.Ε.Κ. και Γαύρο αποδεικνύεται επιπλέον και από την ανάγκη χρηματοδότησης τους με Α.Μ.Κ. στην Χρήση 2018-2019.

Για να μην μπερδεύεστε όσο το Συνολικό Χρέος (Υποχρεώσεις) πλησιάζει (δεν το συζητάμε καν αν το υπερβαίνει) το ποσοστό 100% τόσο μεγαλύτερο «μνημόνιο» πρέπει να εφαρμόσει η ομάδα-εταιρεία (Κ.Α.Ε.) αν θέλει μακροπρόθεσμα να βγάζει την σεζόν χωρίς δανεικά και χρηματοδότηση του ιδιοκτήτη της. Όσον αφορά τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Π.Α.Ο.Κ. ο οποίος χρωστά κάτι περισσότερο από τέσσερις φορές τον Τζίρο του. Ακολουθούν Γαύρος, Α.Ε.Κ. και Π.Α.Ο.

Στις Συνολικές Υποχρεώσεις την πρώτη θέση παίρνει ο Π.Α.Ο.Κ. Ακολουθούν Γαύρος, Π.Α.Ο. και Α.Ε.Κ.

Τέλος για να βγεί η περίοδος 2018-2019 χρειάστηκε η Ιδιοκτησία της Α.Ε.Κ. να βάλει στο Ταμείο της εταιρείας ως Α.Μ.Κ. το 99% του Τζίρου της, όταν ως ποσοστό (όχι όμως ως λεφτά) οι Αγγελόπουλοι έβαλαν σχεδόν το 90%. Στον αντίποδα σε Π.Α.Ο. και Π.Α.Ο.Κ. δεν χρειάστηκε να μπεί ούτε λεπτό ως δανεισμός ή ως Α.Μ.Κ. στα Ταμεία τους.

Από τα παραπάνω πιστεύω ότι είναι προφανές πως:

  • Σε καλύτερη θέση από τους πέντε «μεγάλους» είναι από κάθε άποψη ο Π.Α.Ο. (αν και στις Απαιτήσεις ως ποσοστό επί των Εσόδων έρχεται τρίτος μετά τον Γαύρο και την Α.Ε.Κ.).
  • Μετά τον Π.Α.Ο. θα μπορούσε να καταταχτεί η Α.Ε.Κ. της οποίας η οικονομική κατάσταση εμφανίζεται για τη Χρήση 2018-2019 ελεγχόμενη. Η Α.Ε.Κ. έχει μετά τον Γαύρο το δεύτερο μικρότερο ποσοστό απαιτήσεων ως πρός τον Τζίρο της, πράγμα που σημαίνει ότι έχει εισπράξει το μεγαλύτερο ποσοστό του Τζίρου της μέσα στην Χρήση (κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της).
  • Τρίτος στην κατάταξη είναι συνολικά ο Γαύρος εξαιτίας και μόνο της οικονομικής επιφάνειας των Αγγελόπουλων που τον χρηματοδοτούν μιας και ως εταιρεία δεν «βγαίνει».
  • Τελευταίο στην κατάταξη θα έβαζα τον Π.Α.Ο.Κ. ο οποίος για την Χρήση 2018-2019 ο οποίος συνεχίζει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να έρθει «ίσα βάρκα- ίσα νερά».

Αυτή είναι η συγκριτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών των πέντε «μεγάλων» του Ελληνικού Μπάσκετ για την περίοδο 2018-2019. Σημειώνω ότι τα παραπάνω συμπεράσματα ίσχυαν για την περίοδο που αφορούσαν οι Ισολογισμοί, γιατί σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει αρκετά.

Για την περσυνή σύγκριση πατήστε εδώ.

23 Σεπτέμβρη 2022
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 158 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» Κ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2019 (Α.Ε.Κ., ΓΑΥΡΟΣ, Π.Α.Ο. & Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ)