Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.

Λάβαμε από το μέλος της Ερασιτεχνικής Κοτσώνη Κ. την παρακάτω ανοιχτή επιστολή-πρόταση πρός τα μέλη της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ. την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια. Η επιστολή-πρόταση αυτή είναι σχετική με την εκχώρηση της έκτασης του πρώην «Ν. Γκούμας» στην «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» και προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που ακολουθείται μέχρι στιγμής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ «Ν. ΓΚΟΥΜΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.Ε.

Δεδομένου ότι η εκχώρηση στην «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» της έκτασης του πρώην «Ν. Γκούμας» προβληματίζει αρκετά μέλη του Σωματείου, ειδικά σχετικά με το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, καταθέτω υπόψη των μελών του Σωματείου μας την παρακάτω πρόταση η οποία κατά την γνώμη επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα.

Η πρόταση μου για την κατασκευή του νέου μας γηπέδου είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από μια μικρή νομοθετική ρύθμιση την οποία και δεν μπορεί να μας αρνηθεί η παρούσα κυβέρνηση. Η νομοθετική ρύθμιση η οποία είναι απαραίτητη συνίσταται στο να έχουν το δικαίωμα από τον νόμο οι Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. να κατέχουν αθλητικές εγκαταστάσεις όπως και να μπορούν ν’ ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή να πωλούν οι ίδιες και όχι μέσω τρίτων τα είδη με το σήμα τους. Επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Ερασιτεχνική ν’ ασκεί και αυτή εμπορική δραστηριότητα (να συμμετέχει π.χ. σε εμπορικές εταιρείες). Η ανάγκη για την ρύθμιση αυτή είχε διαπιστωθεί τόσο από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό τον κ. Μαλάτο (επί υπουργίας Ιωαννίδη) όσο και από αυτήν επί υπουργίας κ. Ανδριανού. Οι σχετικές διατυπώσεις περιλαμβάνονται και στα δύο σχέδια νόμου. Η τελική διατύπωση των σχετικών διατάξεων καθώς και η εισαγωγή οποιονδήποτε προϋποθέσεων για την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μένει ν’ αποτελέσει αντικείμενο της κυβέρνησης και δεν εξαντλείται στην πρόταση μου αυτή.

Με την παραπάνω αναφερθείσα προϋπόθεση η προτάση μου για την κατασκευή του νέου μας γηπέδου συνίσταται στα εξής:

  • Συμφωνία της Ερασιτεχνικής με την Π.Α.Ε. για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά (το ποδοσφαιρικό γήπεδο) για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται και στις οποίες θα περιμβάνεται εκτός του ποδοσφαιρικού γηπέδου τουλάχιστον ένα κλειστό γήπεδο, καθώς και βοηθητικές αίθουσες (π.χ. γυμναστήριο). Το κλειστό γήπεδο θ’ ανήκει βάσει της συμφωνίας στην Ερασιτεχνική η οποία και θα μπορεί να το διαθέτει όπως κρίνει αυτή.
  • Το γήπεδο θα κατασκευαστεί μ’ έξοδα της Π.Α.Ε. στην οποία η Ερασιτεχνική είναι μέτοχος με τουλάχιστον 10%. Από την πλευρά της η Π.Α.Ε. θα χρηματοδοτήσει το έργο με κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρώσει η ίδια και από κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την «Ένωση Φίλων Α.Ε.Κ.» -η οποία και μετεξελίσσεται σε μεγαλομέτοχο της Π.Α.Ε.- και από τις εμπορικές συμφωνίες που η ίδια συνάπτει.
  • Η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» θ’ αναλάβει τον ρόλο του υπεργολάβου και θα συνδράμει την Π.Α.Ε. στην κατασκευή του γηπέδου.
  • Η Π.Α.Ε. θα υπολογίζει στα ποσοστά της Ερασιτεχνικής από την εκκαθάριση των αγώνων ποσοστό 15% για δικαίωμα χρήσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Εφόσον αποφασιστεί το ποσοστό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού. Στην περίπτωση αυτή στο τέλος κάθε χρόνου η Π.Α.Ε. θα προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την μετοχοποίηση του ποσού αυτού (μέσω Γ.Σ.) εκδίδοντας τις αντίστοιχες μετοχές στ’ όνομα της Ερασιτεχνικής. Αν και όταν κριθεί απαραίτητο η Π.Α.Ε. με την σύμφωνη γνώμη της Ερασιτεχνικής μπορεί ν’ ακυρώσει μέρος ή και το σύνολο των συγκεκριμένων μετοχών δίνοντας την αξία τους στην Ερασιτεχνική σε μετρητά. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής η τιμή της μετοχής πρέπει να παραμείνει αμείωτη.

 

Αθήνα 02/02/2015.

Κοτσώνης Κ.

Διαβάστηκε 5188 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.