Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ -ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- ΤΟΝ 3o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ -ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- ΤΟΝ 3o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε.
(Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 14 Μάρτη στο Γ.Ε.ΜΗ. ο Ισολογισμός της Π.Α.Ε. για την περίοδο 2016-2017 (βλέπε εδώ). Ο Ισολογισμός τον οποίο και παρουσιάζουμε στη συνέχεια σε πίνακες περιγράφει την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε., η οποία φαίνεται πως έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Μια σταθεροποίηση η οποία οφείλεται εκτός του αυξημένου κατά 35% Τζίρου και στα χρήματα που είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω των Α.Μ.Κ. εισέρρευσαν στο Ταμείο της Π.Α.Ε. πριν προχωρήσουμε αφ’ ενός στην παρουσίαση των πινάκων με τα μεγέθη του Ισολογισμού και την ανάλυση τους (πάντα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση) και αφ’ ετέρου στον σχολιασμό τους πρέπει ν’ απευθύνουμε μια προειδοποίηση:

Ότι διαβάζετε αφορά στην οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. ένα 9μηνο πίσω. ΔΕΝ αντανακλούν την σημερινή της κατάσταση, η οποία αν κρίνουμε από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί θα πρέπει να έχει βελτιωθεί αισθητά.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων τόσο για τα οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού όσο και για την ανάλυση τους όπως προκύπτει από το κείμενο που τον συνοδεύει. Όπου κρίθηκε απαραίτητο υπάρχει και σχετικό σχόλιο. Στο τέλος εκτός από τους απαραίτητους δείκτες δίνεται και το συμπέρασμα μας σχετικά με τον Ισολογισμό και την κατάσταση που αυτός περιγράφει. Αυτός που θα πάει κατευθείαν στο τέλος χωρίς να μελετήσει τους πίνακες θα έχει περισσότερες απορίες απ’ όσες έχει τώρα. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία σχετικά μεταξύ τους μέρη.

 

Α' Μέρος

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν τα μεγέθη του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ συγκρινόμενα με τα περσυνά. Δεδομένου ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σ' αυτούς αναλύονται σ' άλλους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω οι συγκεκριμένοι παρατίθενται ασχολίαστοι.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30-06-2017 30-06-2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 991.936,32 1.103.668,39 -111.732,07
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 6.735.914,93 4.851.793,82 1.884.121,11
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 191.038,87 200.489,80 -9.450,93
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 208.700,00 401.900,00 -193.200,00
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.552.673,36 1.936.708,54 615.964,82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.202.579,46 1.747.883,95 -545.304,49
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.386.460,87 1.336.225,92 1.050.234,95
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.785.822,70 612.825,85 1.172.996,85
ΣΥΝΟΛΑ 16.055.126,51 12.191.496,27 3.863.630,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30-06-2017 30-06-2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.261.000,00 1.881.000,00 380.000,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 6.812.384,50 3.392.384,50 3.420.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -8.210.815,81 -4.152.979,01 -4.057.836,80
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.368.221,63 2.775.000,00 -406.778,37
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡ/ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 308.649,20 0,00
308.649,20
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 93.149,18  0,00 93.149,18
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.729.433,92 1.842.051,20 2.887.382,72
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 160.630,29  0,00 160.630,29
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.533.826,50 2.151.618,12 -617.791,62
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 844.966,80  0,00 844.966,80
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.933.047,20 3.377.890,60 555.156,60
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.220.633,10 924.530,86 296.102,24
ΣΥΝΟΛΑ 16.055.126,51 12.191.496,27 3.863.630,24

Ακολουθεί η ανάλυση των Λειτουργικών Εσόδων σε σύγκριση με πέρισυ. Ο συμψηφισμός τους με τα Λειτουργικά Έξοδα που ακολουθούν μας δίνει τ΄αποτελέσματα της Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 1.624.052,70 1.433.203,56 190.849,14
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 946.397,08 1.310.568,02 -364.170,94
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 4.429.281,51 3.249.288,73 1.179.992,78
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 3.570.000,00 1.733.019,15 1.836.980,85
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ UEFA & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 505.000,00 346.970,00 158.030,00
ΛΟΙΠΑ 2.509.757,10 1.998.050,14 511.706,96
ΣΥΝΟΛΑ 13.584.488,39 10.071.099,60 3.513.388,79

Τα έσοδα από εισιτήρια αξίζουν μια ξεχωριστή ματιά και γι' αυτό παρατίθενται μόνα τους.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 1.624.052,70 1.433.203,56 190.849,14
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 946.397,08 1.310.568,02 -364.170,94
ΣΥΝΟΛΑ 2.570.449,78 2.743.771,58 -173.321,80

Κοιτάζοντας τα σύνολα για τις δύο χρονιές παρατηρούμε ότι η περσυνή είχε οριακά μειωμένα συνολικά έσοδα από εισιτήρια (-173.321,80 Ευρώ). Αυτό που έχει σημασία είναι πως υπάρχει αύξηση σχεδόν 190 χιλιάδων στα έσοδα των απλών εισιτηρίων και μείωση 364 χιλιάδων στα εισιτήρια διαρκείας. Συγκρίνοντας τις δύο Χρήσεις στα οποίες η Α.Ε.Κ. δεν είχε Ευρωπαϊκή παρουσία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό είναι και το «ταβάνι» της όσον αφορά τα έσοδα από εισιτήρια.

Ακολουθούν τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά σχεδόν 3 εκ. Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση και εξαιτίας των οποίων το λογιστικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο. Μετά τον συνοπτικό πίνακα ακολουθεί ανάλυση για κάθε κονδύλι με την σειρά εμφάνισης τους εκτός από τα: Απομείωση και Απόσβεση και Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων των οποίων η παρουσίαση ελάχιστα θα βοηθούσε την ουσιαστική ενημέρωση σας. Ωστόσο όποιος το επιθυμεί μπορεί ν' ανατρέξει στο κείμενο που συνοδεύει τον Ισολογισμό στις παραγράφους 6.18 & 6.19 στην σελίδα 42 (44η του pdf).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 30.617,24 282.941,69 -252.324,45
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9.273.854,49 8.207.779,35 1.066.075,14
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 618.686,16 165.899,63 452.786,53
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 163.833,66 121.057,69 42.775,97
ΛΟΙΠΑ 7.138.820,86 5.450.968,36 1.687.852,50
ΣΥΝΟΛΑ 17.225.812,41 14.228.646,72 2.997.165,69

Στο Κόστος Πωληθέντων περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα κόστη εκτός από το κόστος συμβολαίων των παικτών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 9.172,50 247.042,08 -237.869,58
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ 21.444,74 35.899,61 -14.454,87
ΣΥΝΟΛΑ 30.617,24 282.941,69 -252.324,45

Ακολουθούν οι Αμοιβές Ποδοσφαιρικού Τμήματος οι οποίες αυξήθηκαν κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 4.654.981,04 4.184.563,01 470.418,03
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 4.618.873,45 4.023.216,34 595.657,11
ΣΥΝΟΛΑ 9.273.854,49 8.207.779,35 1.066.075,14

Τέλος παρατίθενται τα Λοιπά Έξοδα τα οποία και αυτά αυξήθηκαν κατά 31% και τα Λοιπά (των Λοιπών) Λειτουργικά Έξοδα τα οποία παρουσίασαν αύξηση μόνο κατά κάτι περισσότερο από 212%. 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 709.354,98 758.881,74 -49.526,76
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 92.914,37 108.146,66 -15.232,29
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 67.757,64 56.481,24 11.276,40
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 125.188,66 41.065,52 84.123,14
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 865.053,04 471.878,27 393.174,77
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 343.806,08 344.256,00 -449,92
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.120,35 5.483,43 -1.363,08
ΔΩΡΕΕΣ 14.500,00 2.000,00 12.500,00
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 14.363,47 14.789,00 -425,53
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 97.270,00 183.079,69 -85.809,69
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.514.174,66 1.633.842,34 -119.667,68
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 280.462,69 525.103,34 -244.640,65
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ 237.004,56 0,00 237.004,56
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.772.850,36 1.305.961,13 1.466.889,23
ΣΥΝΟΛΑ 7.138.820,86 5.450.968,36 1.687.852,50

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού με τις Ταμειακές Ροές που εξαιτίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μπήκαν από πρόπερσυ στην ζωή μας. Οι Ταμειακές Ροές μας δείχνουν την προέλευση κάθε Ευρώ που διακινήθηκε στην Π.Α.Ε. καθώς και το τελικό ποσό που βρίσκεται στο Ταμείο της. Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα 3.800.000 της Ε.Φ. ΑΕΚ για την αγορά μετοχών της Π.Α.Ε. εκ των οποίων μόνο για τα 380.000 Ευρώ πήρε μετοχές (τα υπόλοιπα πήγαν Υπέρ το Άρτιο). Όποιος ενδιαφέρεται για την ανάλυση των Ταμειακών Ροών ας συμβουλευτεί την σελίδα 15 (17η του pdf).

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -4.282.607,66 -4.559.201,54 276.593,88
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 0,00 -218.235,62 218.235,62
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -781.266,96 1.224.998,37 -2.006.265,33
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.236.871,47 3.728.169,38 2.508.702,09
ΣΥΝΟΛΑ 1.172.996,85 175.730,59 997.266,26
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 612.825,85 437.095,26
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 30/6/2016 1.785.822,70 612.825,85 997.266,26

Χωρίς αυτά τα λεφτά (από το δάνειο και την Ε.Φ. ΑΕΚ) δεν έβγαινε η χρονιά. Αυτά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.

Β' Μέρος

Ο πρώτος πίνακας του Β' Μέρους περιέχει συνοπτικά τα Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρείας, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στους επόμενους πίνακες. Τα Περιουσιακά Στοιοχεία είναι αυτάστα οποία μπορεί και πρέπει να υπολογίζει η εταιρεία για την δραστηριότητα της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.552.673,36 1.936.708,54 615.964,82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.202.579,46 1.747.883,95 -545.304,49
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.386.460,87 1.336.225,92 1.050.234,95
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.785.822,70 612.825,85 1.172.996,85
ΣΥΝΟΛΑ 7.927.536,39 5.633.644,26 2.293.892,13

Από την ανάλυση του πρώτου κονδυλίου Πελάτες και Εμπορικές Απαιτήσεις που ακολουθεί προκύπτει η αιτιολογία για το ποσό των 999.798,91 Ευρώ που μας έλειπε πέρισυ.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.428.046,20 806.406,49 621.639,71
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.050.794,47 999.798,91 50.995,56
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 73.832,69 130.503,14 -56.670,45
ΣΥΝΟΛΑ 2.552.673,36 1.936.708,54 615.964,82

Ακολουθεί η ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως οι απαιτήσεις από Πιστωτικές Κάρτες Πελατών.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 106.208,86 157.038,44 -50.829,58
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00 72.439,65 -72.439,65
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 1.602,23 -1.602,23
ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 187.785,06 258.218,09 -70.433,03
ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 908.585,54 1.258.585,54 -350.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.202.579,46 1.747.883,95 -545.304,49

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφοριακών Στοιχείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία για τους περισσότερους από εσάς.

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 49.310,97 109.865,44 -60.554,47
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 834.004,74 874.410,48 -40.405,74
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.503.145,16 351.950,00 1.151.195,16
ΣΥΝΟΛΑ 2.386.460,87 1.336.225,92 1.050.234,95

Η τελευταία ανάλυση των Περιουσιακών Στυοιχείων αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα, δηλαδή το Ταμείο της εταιρείας. Σε σχέση με πέρισυ το υπόλοιπο του Ταμείου της Π.Α.Ε. εμφανίζει πολύ μεγάλη μείωση, η οποία όμως αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από την αύξηση του υπολοίπου της στην τράπεζα (καταθέσεις όψεως) κατά περίπου 1,2 εκ. Ευρώ. 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 15.526,27 80.253,30 -64.727,03
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.770.296,43 532.572,55 1.237.723,88
ΣΥΝΟΛΑ 1.785.822,70 612.825,85 1.172.996,85

Τέλος υπάρχει ακόμη μια κατηγορία Απαιτήσεων οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις η οποία παρατίθεται απλά και μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 108.700,00 101.900,00 6.800,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 100.000,00 300.000,00 -200.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 208.700,00 401.900,00 -193.200,00

 

Εκτός όμως από τις Απαιτήσεις του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ υπάρχουν και οι Υποχρεώσεις της πλευράς του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Οι Υποχρεώσεις αυτές συνοπτικά είναι:

Οι Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις έχουν οριακά μειωθεί από 2.775.000 σε 2.368.221,63 Ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό αυτό αφορά το άτοκο δάνειο της Π.Α.Ε.

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από το 1.842.051,20 Ευρώ του 2016, αυξήθηκαν κατά 257% φτάνοντας στα 4,7 εκ. Με βάση το κείμενο του Ισολογισμού ποσό 2,729.433,92 Ευρώ αφορά δόσεις συμβολαίων πληρωτέες μετά τον Ιούνη του 2017 και το υπόλοιπο των 2 εκ. είναι ποσά προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Οπότε στην περίπτωση αυτή το ποσοστό αύξησης σε σχέση με πέρισυ «πέφτει» στο 48%. Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση έφτασαν στα 3.933.047,20 από 3.377.890,60 Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση «μόνο» κατά 16%.

Παρατίθεται πρώτη η ανάλυση των Υποχρεώσεων πρός Προμηθευτές και οι συναφείς μ' αυτούς Υποχρεώσεις.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 688.342,43 653.821,62 34.520,81
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 88.479,85 17.369,18 71.110,67
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 757.004,22 1.480.427,32 -723.423,10
ΣΥΝΟΛΑ 1.533.826,50 2.151.618,12 -617.791,62

Ακολουθούν οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,00 25.000,05 -25.000,05
ΠΡΟΣ Φ.Π.Α. 215.008,51 124.169,20 90.839,31
ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 289.592,05 285.082,04 4.510,01
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 60.864,40 51.250,45 9.613,95
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 27.210,49 37.561,44 -10.350,95
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 19.134,86 158.035,06 -138.900,20
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 608.822,79 243.432,62 365.390,17
ΣΥΝΟΛΑ 1.220.633,10 924.530,86 296.102,24

Κλείνοντας και το Β' Μέρος παραθέτω εδώ μια ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. με βάση τον χρόνο αποπληρωμής τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0-6 ΜΗΝΕΣ 7-12 ΜΗΝΕΣ 1-5 ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 2.368.221,63 2.368.221,63
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 308.649,20 308.649,20
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 4.729.433,92 4.729.433,92
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 160.630,29 160.630,29
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 93.149,18 93.149,18
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 766.913,25 766.913,25 0,00 1.533.826,50
ΒΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 844.966,80 0,00 0,00 844.966,80
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.769.083,60 2.163.963,60 0,00 3.933.047,20
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 610.316,55 610.316,55 0,00 1.220.633,10
 
ΣΥΝΟΛΑ 3.991.280,20 3.541.193,40 7.660.084,22 15.192.557,82

Γ' Μέρος

Στο Γ' Μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού της Π.Α.Ε. δίνονται αναλύσεις πληροφοριακού τύπου, όχι όμως λιγότερο σημαντικές για τον λόγο αυτό. Ίσα-ίσα που οι περισσότεροι από τους πίνακες που ακολουθούν είναι  ιδιαίτερα ενδιαφέροντες.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των Παροχών στο Προσωπικό. Η αύξηση φέτος περιορίστηκε στο 11%. Το προσωπικό στην Χρήση 2016-2017 παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό (122 από 123 άτομα).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2.807.187,09 2.662.666,38 144.520,71
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 495.388,04 402.122,86 93.265,18
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 62.584,00 70.650,00 -8.066,00
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 116.948,86 6.773,67 110.175,19
   
ΣΥΝΟΛΑ 3.482.107,99 3.142.212,91 339.895,08

Ακολουθεί η ανάλυση μισθωμάτων ανά χρονική περίοδο οφειλής. Από αυτή προκύπτει σαφής και μεγάλη διαφοροποίηση καθώς η μείωση περισσότερο από 2 εκ. Ευρώ δεν εξηγείται παρά μόνον αν ακυρώθηκαν κάποιες μισθώσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 0,00 35.700,00 -35.700,00
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 720.600,48 97.108,00 623.492,48
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 129.600,00 2.730.000,00 -2.600.400,00
ΣΥΝΟΛΑ 850.200,48 2.862.808,00 -2.012.607,52

Ακολουθεί ο πλέον αδιάφορος για τους περισσότερους πίνακας, απλά για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ 107.863,58 39.777,49 68.086,09
ΣΥΝΟΛΑ 107.863,58 39.777,49 68.086,09

Επόμενος πίνακας είναι αυτός του Καθαρού Δανεισμού. Όπως προκύπτει από τον ίδιο τον πίνακα από Λογιστικής άποψης ο Καθαρός Δανεισμός είναι το συμψηφιστικό υπόλοιπο του συνολικού δανεισμού με το υπόλοιπο του Ταμείου. Είναι προφανές πως όσο μικρότερη τιμή έχει ο δείκτης τόσο το καλύτερο.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2.368.221,63 2.775.000,00 -406.778,37
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 844.966,80 0,00 844.966,80
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.785.822,70 612.285,85 1.173.536,85
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 1.427.365,73 2.162.714,15 -735.348,42
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 862.568,69 1.120.405,49 -257.836,80
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,65 1,93 -2,85

Ο προτελευταίος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 01/07/2016 4.851.793,82
ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015-2016 9.044.513,60
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -5.787.059,98
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2015-2016 -5.237.559,63
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ 3.864.227,12
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2016 6.735.914,93

Για το τέλος αφήσαμε έναν επεξεργασμένο και συνοπτικό πίνακα σχετικά με τις δοσοληψίες της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30/6/2017 30/6/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1.791.480,32 1.507.309,03 284.171,29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2.044.290,40 27.863,76 2.016.426,64
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α.Ε. -252.810,08 1.479.445,27 1.226.635,19
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4.825,16 3.090,00 1.735,16
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 121.389,96 189.866,70 -68.476,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -116.564,80 -186.776,70 70.211,90
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 412.492,10 344.907,61 67.584,49
  • Φέτος το συμψηφιστικό υπόλοιπο της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική δείχνει οφειλή 252.810,08 Ευρώ της Π.Α.Ε. στο Σωματείο.
  • Η Π.Α.Ε. αγόρασε (συμψηφιστικά) από την Ερασιτεχνική υπηρεσίες ύψους 116.564,80 Ευρώ.

Το ποσό των 412.492,10 αφορά σε «Αγορά Υπηρεσιών» από τα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη.

Επίλογος.

Η Χρήση 2016-2017 έκλεισε με μεγάλη Ζημιά για την Α.Ε.Κ. ύψους 4.057.836,80 Ευρώ όσο πάνω-κάτω και πέρυσι. Το μόνο που έχει νόημα είναι η παράθεση των δύο Δεικτών Ρευστότητας οι οποίοι αποτελούν το πηλίκο της διαίρεσης του Συνόλου των Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων ύψους 7.927.536,39 προς τόσο τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 7.532.473,60 όσο και προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ύψους 15.192.557,82 Ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση ο δείκτης είναι 1,05 από 0,87 πέρισυ, ενώ στην δεύτερη είναι στο 0,52 από 0,51 πέρυσι. Στην πρώτη περίπτωση το σύνολο των «Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων» υπερκαλύπτουν τις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Επιπλέον είναι ενδεικτικό της σταθεροποίησης των οικονομικών της Π.Α.Ε. το γεγονός ότι ο δεύτερος Δείκτης Ρευστότητας χειροτέρευσε οριακά μόνον.

Όσοι αρέσκονται σε περισσότερα στατιστικά ας διαβάσουν -και φέτος- τις σελίδες 4 & 5 (6 & 7 του pdf)της Έκθεσης του Δ.Σ. στους μετόχους. Εκεί θα βρούν και την χαζομάρα των Κερδών προ Αποσβέσεων & Φόρων τα οποία εφευρέθηκαν για να ωραιοποιούν τους Ισολογισμούς.

Τα Συνολικά Έσοδα (Τζίρος) της Χρήσης 2016-2017 ήταν 13.584.488,39 τα οποία εμφανίζουν αύξηση σχεδόν κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση (10.071.299,60). Υπολείπονται, ωστόσο, των 14.228.646,72 που ήταν το 2015-2016. Φέτος που η ομάδα έκανε κάποια Ευρωπαϊκή πορεία αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση με αποτέλεσμα ο Τζίρος να ξεπεράσει τα 20 εκ. Αυτή η αύξηση θα πρέπει να βελτιώσει αισθητά την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. Ωστόσο αυτό σχετίζεται και με το ύψος των Εξόδων και μένει να πιστοποιηθεί από τον Ισολογισμό της Χρήσης 2017-2018 η οποία «κλείνει» σε τρείς μήνες από τώρα.

Συμπέρασμα;

Η οικονομική κατάσταση της νέας Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. στην Χρήση 2016-2017 βελτιώθηκε παραμένοντας στάσιμη. Σ’ αυτό βοήθησε ο δανεισμός τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός (Α.Μ.Κ. και καταθέσεις μετόχων), αλλά και η αύξηση του Τζίρου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον τρόπο που γίνονται οι Α.Μ.Κ. και σε συνδυασμό με τ' αποτελέσματα της η Π.Α.Ε. ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μ.Κ. είναι στο 38,15% αντί του «σωστού» 9,50% αν τα 6.812.384,50 που έχουν καταλογιστεί «Υπέρ το Άρτιο» είχαν πιστωθεί στο Μ.Κ. (862.568,69 / 2.261.000,00 + 6.812.384,50).

Ο Ορκωτός Ελεγκτής αποφεύγει (παρότι θα έπρεπε) να κάνει αναφορά στο άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 εφ’ όσον τα Ίδια Κεφάλαια έπεσαν κάτω από το 50%. Δεδομένου του τρόπου που γίνονται οι Α.Μ.Κ. και σε συνδυασμό με τις μεγάλες ως τώρα Ζημιές αποφεύγεται έντεχνα κάθε αναφορά στο άρθρο 48Α του Ν. 2190/1920.  

Εδώ τελειώνει η παρουσίαση του 3ου Ισολογισμού της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. Θα επανέλθουμε σχετικά μ’ όσα αναφέρονται στην 7η σελίδα της Έκθεσης του Δ.Σ. (9η του pdf) και ειδικά στην παράγραφο «Κίνδυνος Επιτοκίων» στα οποία αξίζει ξεχωριστή αναφορά.

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

 

19 Μάρτη 2018
παρατηρητήριο.

Διαβάστηκε 1306 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ -ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- ΤΟΝ 3o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)